top of page

DODATEK DO ZASIŁKU
rodzinnego z Holandii

Dodatek do zasiłku rodzinnego z Holandii - Kindgebonden Budget jest dofinansowaniem do zasiłku rodzinnego przyznawanym przez urząd Belastingdienst. Warunkiem otrzymania takiego dodatku jest przede wszystkim posiadanie prawa do zasiłku rodzinnego “Kinderbijslag” wypłacanego przez Bank Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank – SVB).

Zyskaj rocznie nawet:

1 600 €

Dzieci w krytym placu zabaw

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wydanie decyzji

(od 4 do 12 tygodni)

Wypłata środków

(do 10 dni roboczych)

Wysokość dodatku

Wysokość dodatku uzależniona jest od liczby dzieci ich wieku, a także od Twoich dochodów. W przypadku małżeństw lub związków partnerskich brane są pod uwagę również dochody partnera. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodów wysokość dodatku maleje. Po przekroczeniu określonego progu dodatek nie należy się wcale. Urząd Belastingdienst każdego roku publikuje aktualne stawki dodatku oraz wysokość progów dochodowych.

Istotne informacje

Przy składaniu wniosku o dodatek, bardzo ważne jest podanie pełnych i prawdziwych informacji w szczególności o dochodach i partnerze fiskalnym. Rodzice samotnie wychowujący dzieci mają prawo do wyższego dofinansowania. Należy pamiętać o regularnym aktualizowaniu informacji o dochodach, aby uniknąć nieprawidłowości przy wypłacie dodatku.

Ważne terminy

Dodatek przyznawany jest na każdy rok osobno. Wniosek o dodatek za dany rok możemy złożyć od 01 stycznia roku bieżącego, najpóźniej do 31 sierpnia roku następnego. Przykładowo wniosek o dofinansowanie za rok 2023 możemy składać od 01 stycznia 2023, napóźniej do 31 sierpnia 2024. Po upływie tego terminu pieniądze z tytułu dodatku do zasiłku rodzinnego przepadają bezpowrotnie.

bottom of page