DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO

KINDGEBONDEN BUDGET

Kindgebonden Budget jest dofinansowaniem do zasiłku rodzinnego. Warunkiem otrzymania takiego dodatku jest przede wszystkim posiadanie prawa do zasiłku rodzinnego “Kinderbijslag” wypłacanego przez Bank Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank – SVB).

Zyskaj rocznie nawet:

1 400 €

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wydanie decyzji

(od 4 do 12 tygodni)

Wypłata środków

(do 10 dni roboczych)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Od 2019 roku najwyższy dodatek przysługuje rodzicom, których dochody nie przekraczają 20 941 € rocznie. Przy dochodach na tym poziomie wysokość dodatku wygląda następująco:

 

Samotny rodzic - 4305 € dodatku rocznie na jedno dziecko.

 

Dla osób posiadających współmałżonka / partnera fiskalnego:

  • na dziecko do 11 roku życia, kwota zasiłku wynosi 1166 € rocznie,

  • na dziecko w wieku 12 do 15 lat, kwota zasiłku wynosi 1405 € rocznie,

  • na dziecko w wieku 16 do 18 lat, kwota zasiłku wynosi 1593 € rocznie

INFORMACJE

To, ile dodatku otrzymasz zależne jest od ilości posiadanych dzieci, ich wieku oraz dochodu Twojego i Twojego partnera. Rodzice samotnie wychowujący dzieci mają prawo do wyższego dofinansowania. Należy pamiętać, że wysokość dodatku oraz progi dochodowe ulegają zmianie każdego roku.

WAŻNE TERMINY

Dodatek przyznawany jest na każdy rok osobno. Wniosek o dodatek możemy złożyć od 01 stycznia najpóźniej do 31 sierpnia roku następnego.

 

A zatem wniosek o dofinansowanie za rok 2019 możemy składać od 01 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2020.

MEDIA

INFOLINIA

DZIAŁ OBSŁUGI KORESPONDENCYJNEJ

POLITYKA

PRYWATNOŚCI

DANE BANKOWE

MEDIA

  • Facebook
  • YouTube

+31 641 350 515

+48 224 546 600


CZYNNA PON - SOB

W GODZINACH 8:00 - 16:00

Kancelaria Podatkowa

Anna Kłosowska Sp. z o.o. SK

ul.Brzuchalskiego 30
77-400 Złotów

Kancelaria Podatkowa

Anna Kłosowska Sp. z o.o. SK

Do wpłat w walucie EUR:

NL89INGB 0007085141

Do wpłat w walucie PLN:

54 1030 0019 0109 8530 0045 1171