top of page

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO

KINDGEBONDEN BUDGET

Kindgebonden Budget jest dofinansowaniem do zasiłku rodzinnego. Warunkiem otrzymania takiego dodatku jest przede wszystkim posiadanie prawa do zasiłku rodzinnego “Kinderbijslag” wypłacanego przez Bank Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank – SVB).

Zyskaj rocznie nawet:

1 400 €

?

Dodatek do zasiłku rodzinnego Kindgebonden Budget jest zależny od wysokości rocznych dochodów (zarówno Twoich jak i Twojego partnera). Pobierając dodatek należy aktualizować informacje o swoich dochodach oraz o sytuacji życiowej. Aby  mieć pewność, że Twój dodatek jest prawidłowo wypłacany, wykup usługę rocznego abonamentu prowadzenia dodatku.

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wydanie decyzji

(od 4 do 12 tygodni)

Wypłata środków

(do 10 dni roboczych)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Od 2019 roku najwyższy dodatek przysługuje rodzicom, których dochody nie przekraczają 20 941 € rocznie. Przy dochodach na tym poziomie wysokość dodatku wygląda następująco:

 

Samotny rodzic - 4305 € dodatku rocznie na jedno dziecko.

 

Dla osób posiadających współmałżonka / partnera fiskalnego:

  • na dziecko do 11 roku życia, kwota zasiłku wynosi 1166 € rocznie,

  • na dziecko w wieku 12 do 15 lat, kwota zasiłku wynosi 1405 € rocznie,

  • na dziecko w wieku 16 do 18 lat, kwota zasiłku wynosi 1593 € rocznie

INFORMACJE

To, ile dodatku otrzymasz zależne jest od ilości posiadanych dzieci, ich wieku oraz dochodu Twojego i Twojego partnera. Rodzice samotnie wychowujący dzieci mają prawo do wyższego dofinansowania. Należy pamiętać, że wysokość dodatku oraz progi dochodowe ulegają zmianie każdego roku.

WAŻNE TERMINY

Dodatek przyznawany jest na każdy rok osobno. Wniosek o dodatek możemy złożyć od 01 stycznia najpóźniej do 31 sierpnia roku następnego.

 

A zatem wniosek o dofinansowanie za rok 2019 możemy składać od 01 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2020.

bottom of page