ZAPOMOGA RODZICIELSKA ELTERNGELD

W Niemczech poza zasiłkiem rodzinnym istnieje jeszcze dodatek dla nowonarodzonego dziecka. Prawo do niego ma tak samo jak do zasiłku rodzinnego, każdy kto pracuje, odprowadza podatki bądź mieszka na terenie Niemiec. Zapomoga ta przysługuje zaraz po narodzinach dziecka, aż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia.

Zyskaj rocznie nawet:

3 600 €

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wydanie decyzji

(od 4 do 12 tygodni)

Wypłata środków

(do 10 dni roboczych)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Kwota zależna jest od przychodu. Rodzic zajmujący się dzieckiem otrzymuje zazwyczaj 67 % poprzedniego zarobku. Rodzice mogą zyskać minimum 3.600€ dodatku, jeśli zdecydują się na zrezygnowanie całkowite lub częściowe z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem. Przy ciąży bliźniaczej kwota ta się podwaja.

INFORMACJE

Jakie dokumenty potrzebne są do Elterngeld?
 

Akt urodzenia dziecka (na druku europejskim), akt małżeństwa (na druku europejskim), zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech lub potwierdzenie zameldowania rodziny w Polsce, kserokopia karty ubezpieczeniowej, zaświadczenie o dochodach przed i po urodzeniu dziecka, kserokopia umowy o pracę, kserokopia dowodów osobistych, kserokopia niemieckiej karty ubezpieczeniowej, zaświadczenie z Urzędu Wojewódzkiego o świadczeniach rodzinnych.

WAŻNE TERMINY

O dodatek dla noworodka możemy ubiegać się nie dalej niż 3 miesiące wstecz. Świadczenie można otrzymać do 12 miesięcy, jednakże okres ten można wydłużyć do 14 miesięcy. Jeśli jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko, będziesz otrzymywać Elterngeld przez 14 miesięcy.

MEDIA

INFOLINIA

DZIAŁ OBSŁUGI KORESPONDENCYJNEJ

POLITYKA

PRYWATNOŚCI

DANE BANKOWE

MEDIA

  • Facebook
  • YouTube

+31 641 350 515

+48 224 546 600


CZYNNA PON - SOB

W GODZINACH 8:00 - 16:00

Kancelaria Podatkowa

Anna Kłosowska Sp. z o.o. SK

ul.Brzuchalskiego 30
77-400 Złotów

Kancelaria Podatkowa

Anna Kłosowska Sp. z o.o. SK

Do wpłat w walucie EUR:

NL89INGB 0007085141

Do wpłat w walucie PLN:

54 1030 0019 0109 8530 0045 1171