top of page

Dokumenty
DO POBRANIA

Zaświadczenie o dochodach z Holandii

Zaświadczenie o dochodach to oficjalny dokument publikowany przez urząd Belastingdienst. W formularzu należy podać dochody, które nie podlegają opodatkowaniu w Holandii. Zaświadczenie o dochodach jest wymagane przez urząd w przypadku, gdy rozliczasz się z podatku na zasadach dla podatników zagranicznych kwalifikujących się do ulg w Holandii. Podatnikiem kwalifikowanym zostaje się, po spełnieniu następujących warunków:

  • Twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Bonaire, Sint Eustatius lub Saby;

  • Co najmniej  90% Twoich dochodów podlega opodatkowaniu w Holandii;

  • możesz okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy urząd skarbowy w kraju Twojego miejsca zamieszkania.


Więcej informacji na temat podatnika kwalifikowanego oraz obowiązujących w Holandii ulg i odliczeń znajdziesz TUTAJ.

Poniżej, lista aktualnych zaświadczeń do pobrania:

Zaświadczenie EU/EWR kraje UE/EOG

Zaświadczenie o dochodach na druku EU/EWR to  dokument niezbędny do prawidłowego rozliczenia podatku z wielu krajów UE np. z Niemiec, Belgii lub Austrii. Dokument należy dostarczyć do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego w Polsce. Wypełniony i podpisany przez urząd dokument należy dołączyć  do deklaracji podatkowej.

Poniżej, aktualne zaświadczenia do pobrania:

bottom of page