top of page

Najpopularniejsze ulgi podatkowe z jakich możesz skorzystać rozliczając się w Holandii

Zaktualizowano: 27 paź 2023

Rozliczając się z holenderskim fiskusem możesz skorzystać z szeregu odliczeń. Takie ulgi podatkowe zapewniają wyższy zwrot z podatku.

Czym jest „rozłąkowe” ?

Ulga podatkowa algemene heffingskorting nazywana potocznie „rozłąkowym” to nic innego jak wspólne rozliczenie z partnerem fiskalnym. W wyniku tego rozliczenia można uzyskać dodatkowy zwrot podatku z Holandii np. dla małżonka. Aby skorzystać z tej ulgi w pierwszej kolejności należy wraz z partnerem uzyskać minimum 90% dochodu z Holandii. Jeżeli partner urodził się po 1962 roku nie może przekroczyć dochodu: · 2018: 2067€ · 2019: 1804€ · 2020: 1453€ · 2021: 983€ · 2022: 481€


Więcej odnośnie rozliczenia z ulgą na partnera dowiesz się TUTAJ.


Czy w Holandii możesz skorzystać z ulgi na dziecko, czyli IACK?

W przeciwieństwie do Polski w Holandii nie wlicza się ulgi podatkowej na każde dziecko do 18 roku życia. W rozliczeniu uwzględnia się prawo do skorzystania z ulgi podatkowej na jedno dziecko.

Aby skorzystać z tej ulgi należy spełniać szereg warunków:

  • dziecko nie może mieć skończonych 12 lat w dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy rozliczenie;

  • wspólny meldunek z dzieckiem przez minimum 6 miesięcy w danym roku podatkowym;

  • osiągnięcie minimalnego dochód z pracy i/lub zasiłku chorobowego. · 2018: 4 934 € · 2019: 4 993 € · 2020: 5 072 € · 2021: 5 154 € · 2022: 5 220 €

Jeżeli nie osiągnąłeś minimalnego dochodu z pracy w Holandii uprawniającego do ulgi, nadal masz do niej prawo jeżeli osiągnąłeś także dochód z pracy poza terytorium Holandii i zsumowany dochód przekracza minimalny próg dochodowy.

Prawo wliczenia ulgi na dziecko jest niezależne od kwalifikacji. Oznacza to, że ulgę może wliczyć zarówno podatnik kwalifikowany jak i niekwalifikowany.


Podatnik kwalifikowany

Podatnik kwalifikowany to ten, który co najmniej 90% dochodu rocznego pozyskał na terenie Holandii. By móc to określić, konieczne jest wzięcie pod uwagę dochodów uzyskanych nie tylko w Holandii, ale także w innych krajach. Co za tym idzie, każdy podatnik, który nie spełni tego warunku, staje się podatnikiem niekwalifikowanym. Uzyskanie statusu kwalifikowanego podatnika w Holandii jest bardzo istotne, ponieważ gwarantuje on możliwość skorzystania z ulg podatkowych.

Które z rodziców może odliczyć ulgę na dziecko?

Obecnie prawo do IACK przysługuje samotnym rodzicom, bądź partnerom fiskalnym o niższym dochodzie. Zdarzają się rzadkie przypadki, w których osoba pracująca poza Holandią faktycznie ma wyższy dochód niż ta pracująca w Holandii. Powyższe odpowiada także na pytanie, czy oboje rodziców może odliczyć ulgę na dziecko.

Dlaczego ulga na dziecko jest mniejsza?

Od roku podatkowego 2022 zmieniła się interpretacja przepisów. Co do reguły, taka sama zasada obowiązywała przed 2022, jednakże wtedy nie było obowiązku uwzględnienia w rozliczeniu rodzica mieszkającego poza Holandią, przez co osoba zarabiająca w Holandii miała prawo do ulgi, pomimo wyższych dochodów.

Obniżenie podstawy do opodatkowania.

W celu uzyskania wyższego zwrotu podatku możesz obniżyć dochód (podstawę do opodatkowania) o odliczenia od dochodu. Aby móc dokonać odliczeń od dochodu należy spełniać warunek kwalifikacji. Oznacza to, że odliczenia u podatników, których dochód holenderski nie stanowił 90% dochodu światowego nie są możliwe.

Co można odliczyć w rozliczeniu rocznym?

- Odliczenia kosztów leczenia, pod warunkiem, że koszty te nie były w żaden sposób refundowane. Są to np. koszty opieki medycznej, koszty dojazdów na rehabilitację, koszty lekarstw przepisanych przez lekarzy, koszty sprzętu medycznego, koszty opieki stomatologicznej, koszty diety przepisanej przez lekarzy.

- Odliczenia alimentów wypłacanych na ex-małżonka.

- Odliczenia kosztów szkoleń / kursów. Odliczenie to zostało zlikwidowane od roku podatkowego 2022.

-Odliczenie odsetek od spłacanego kredytu hipotecznego. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.


Jeśli masz pytania dotyczące Twojej sytuacji, skontaktuj się z nami.

344 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page