DEKLARACJA PODATKOWA

Z POLSKI

Deklarację podatkową należy złożyć zarówno w kraju zamieszkania jak i w kraju, w którym się pracowało. Obowiązek podatkowy ciąży również na osobie, która w Polsce nie osiągnęła żadnych dochodów. Wynika to z faktu posiadania w Polsce meldunku lub centrum interesów osobistych. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie osoby zameldowane za granicą, które w Polsce nie posiadają żadnego majątku ani bliskiej rodziny (żona, dzieci).

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wysyłka deklaracji

Wypłata środków

na Twoje konto

ZWROT PODATKU

Wysokość zwrotu z podatku zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Nasi specjaliści, zaproponują najkorzystniejsze dla Ciebie rozliczenie. Sprawdzimy możliwość skorzystania z wszystkich możliwych ulg i odliczeń.

INFORMACJE

Aby Rozpocząć procedurę przygotowania deklaracji podatkowej musisz posiadać wszystkie karty podatkowe z danego roku, z każdego kraju, w którym osiągnąłeś dochód. Rozliczenie podatku w Polsce jest również niezbędne do uzyskania zaświadczenia o dochodach, które często jest potrzebne do poprawnego rozliczenia podatku za granicą np. w Holandii, Niemczech czy Belgii.

WAŻNE TERMINY

Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej z Polski przypada na 30 kwietnia każdego roku. Deklarację należy składać co roku, a w przypadku gdy rozliczamy poprzednie lata, do deklaracji należy dołączyć tzw. "czynny akt żalu".

MEDIA

INFOLINIA

DZIAŁ OBSŁUGI KORESPONDENCYJNEJ

POLITYKA

PRYWATNOŚCI

DANE BANKOWE

MEDIA

  • Facebook
  • YouTube

+31 641 350 515

+48 224 546 600


CZYNNA PON - SOB

W GODZINACH 8:00 - 16:00

Kancelaria Podatkowa

Anna Kłosowska Sp. z o.o. SK

ul.Brzuchalskiego 30
77-400 Złotów

Kancelaria Podatkowa

Anna Kłosowska Sp. z o.o. SK

Do wpłat w walucie EUR:

NL89INGB 0007085141

Do wpłat w walucie PLN:

54 1030 0019 0109 8530 0045 1171