top of page

DEKLARACJA PODATKOWA

Z POLSKI

Deklarację podatkową należy złożyć zarówno w kraju zamieszkania jak i w kraju, w którym się pracowało. Obowiązek podatkowy ciąży również na osobie, która w Polsce nie osiągnęła żadnych dochodów. Wynika to z faktu posiadania w Polsce meldunku lub centrum interesów osobistych. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie osoby zameldowane za granicą, które w Polsce nie posiadają żadnego majątku ani bliskiej rodziny (żona, dzieci).

?

Jeżeli Ty lub współmałżonek z którym się rozliczasz, osiągnęliście dochody w Polsce, możesz skorzystać ze wszystkich ulg i odliczeń przewidzianych przez Polskie prawo podatkowe. Dzięki temu, w niektórych przypadkach możesz liczyć na zwrot podatku.

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wysyłka deklaracji

Wypłata środków

na Twoje konto

ZWROT PODATKU

Wysokość zwrotu z podatku zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Nasi specjaliści, zaproponują najkorzystniejsze dla Ciebie rozliczenie. Sprawdzimy możliwość skorzystania z wszystkich możliwych ulg i odliczeń.

INFORMACJE

Aby Rozpocząć procedurę przygotowania deklaracji podatkowej musisz posiadać wszystkie karty podatkowe z danego roku, z każdego kraju, w którym osiągnąłeś dochód. Rozliczenie podatku w Polsce jest również niezbędne do uzyskania zaświadczenia o dochodach, które często jest potrzebne do poprawnego rozliczenia podatku za granicą np. w Holandii, Niemczech czy Belgii.

WAŻNE TERMINY

Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej z Polski przypada na 30 kwietnia każdego roku. Deklarację należy składać co roku, a w przypadku gdy rozliczamy poprzednie lata, do deklaracji należy dołączyć tzw. "czynny akt żalu".

bottom of page