top of page

ZWROT PODATKU
z Polski

Deklarację podatkową należy złożyć zarówno w kraju zamieszkania jak i w kraju, w którym się pracowało. Obowiązek podatkowy ciąży również na osobie, która w Polsce nie osiągnęła żadnych dochodów. Wynika to z faktu posiadania w Polsce meldunku lub centrum interesów osobistych. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie osoby zameldowane za granicą, które w Polsce nie posiadają żadnego majątku ani bliskiej rodziny (żona, dzieci).

Zyskaj rocznie nawet:

2 000 zł

kalkulator

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wydanie decyzji

(od 1 do 6 miesięcy)

Wypłata środków

(do 10 dni roboczych)

Zwrot podatku

Wysokość zwrotu z podatku zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Nasi specjaliści, zaproponują najkorzystniejsze dla Ciebie rozliczenie. Sprawdzimy możliwość skorzystania z wszystkich możliwych ulg i odliczeń.

Istotne informacje

Aby Rozpocząć procedurę przygotowania deklaracji podatkowej musisz posiadać wszystkie karty podatkowe z danego roku, z każdego kraju, w którym osiągnąłeś dochód. Rozliczenie podatku w Polsce jest również niezbędne do uzyskania zaświadczenia o dochodach, które często jest potrzebne do poprawnego rozliczenia podatku za granicą np. w Holandii, Niemczech czy Belgii.

Ważne terminy

Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej z Polski przypada na 30 kwietnia każdego roku. Deklarację należy składać co roku, a w przypadku gdy rozliczamy poprzednie lata, do deklaracji należy dołączyć tzw. "czynny akt żalu".

bottom of page