top of page

Polityka prywatności
rozliczsie.pl

Korzystanie z serwisu oznacza zaakceptowanie zasad polityki prywatności.

 

Wśród informacji uzyskiwanych podczas korzystania z serwisu mogą być:

 1. Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak zadanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę zadania, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP (adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP).
   

 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).

  Używamy ciasteczek, aby: ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny (pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb), oraz tworzyć anonimowe statystyki serwisu - dzięki temu lepiej poznajemy oczekiwania naszych użytkowników i rozwijamy serwis tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. analizując zapytania z wyszukiwarek).

  Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, np. zablokować je, wybierając w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Może to jednak spowodować, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie.

  Powyższe dane służą do celów administracyjnych, bezpieczeństwa danych, a także do ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania, późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu  korzystają  ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji  korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
   

 3. Dane niezbędne do zamówienia usługi, wysłania dokumentów lub zamówienia dojazdu naszego partnera, które sam wpisujesz za pośrednictwem odpowiedniego formularza takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer sofi lub inny numer identyfikujący. Podanie danych jest niezbędne do wykonania wskazanych usług.

  Dane wprowadzane za pomocą dostępnego w Serwisie kalkulatora są całkowicie anonimowe.

  Aby skutecznie chronić wszystkie zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.

 

 

Twoje prawa

 

 1. Prawo dostępu do danych osobowych
  Masz prawo wiedzieć czy i jakie dane przetwarzamy.
   

 2. Prawo do sprostowania danych osobowych
  Masz prawo do poprawiania swoich danych, jeśli przetwarzane przez nas są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne.
   

 3. Prawo do usunięcia danych osobowych
  Masz prawo żądać by Twoje dane zostały przez nas trwale usunięte. Nie jest to jednak prawo absolutne - nie usuniemy Twoich danych w zakresie w jakim prawo nakazuje nam ich przechowywanie, jeśli są konieczne do wykonania umowy lub jeśli są nam niezbędne do zabezpieczania naszych roszczeń lub do obrony przed roszczeniami.
   

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Masz prawo żądać by przetwarzanie Twoich danych ograniczone zostało do ich przechowywania. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy istnieje potrzeba ograniczenia przetwarzania do czasu wyjaśnienia wątpliwości co do prawidłowości i legalności przetwarzania Twoich danych.
   

 5.  Prawo do żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych
  Masz prawo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Twoim celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Twoje dane osobowe bezpośrednio do niego.
   

 6. Prawo do sprzeciwu
  Masz prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli Twoje dane są przetwarzane nielegalnie lub przetwarzanie narusza Twoje interesy, prawa lub wolności.
   

 7.  Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Masz prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych, dokonanych przed jej cofnięciem.
   

 8. Prawo do skargi do organu nadzorczego
  Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Twoje prawa zostały naruszone.

 

 

Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od celu, w jakim dane są

wykorzystywane.
 

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie:
 

 1. udzielonej zgody – przetwarzamy do momentu jej cofnięcia.
   

 2. celu wykonania umowy – przetwarzamy do momentu jej wygaśnięcia, jednak dane te mogą byś przetwarzane po wygaśnięciu umowy, jeśli jest to obowiązkiem prawnym administratora danych, w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.
   

 3. dane przetwarzane dla realizacji naszego uzasadnionego interesu – przetwarzamy do momentu zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.

 

 

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar UE

 

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadza linki zamieszczane w naszym serwisie, dlatego zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

Kancelaria Podatkowa Anna Kłosowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Opolu, ul. Konopnickiej 4/1B, 45-004 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000443053 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7543068508, REGON: 161498794; W sprawach Twoich danych osobowych, proszę kontaktować się za pośrednictwem adresu: rodo@rozliczsie.pl

 

Twoje dane osobowe zostały administratorowi przekazane w celu:

 • wykonania zawartej umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   

 • możliwości wysyłania przez administratora informacji handlowych, propozycji usług, formularzy i wniosków potrzebnych do wykonania usług.
   

Administrator jest w posiadaniu Twoich następujących kategorii danych: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email oraz adresu korespondencyjnego oraz innych danych potrzebnych do wykonania zleconych usług.

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być działający: na terenie UE urzędy skarbowe, socjalne, urzędy pracy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy Administratora - handlowi oraz świadczący usługi techniczne lub pomoc prawną  oraz inni przedsiębiorcy i instytucje, do których składać będziemy wnioski na podstawienie Twojego zlecenia.

Twoje dane osobowe przetwarzane w wyżej wskazanych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, a także zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń stron na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c, d i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

Masz prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Pani/Pana pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jesteś zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy.

Wyrażenie zgody  w celu przedstawiania informacji handlowej i na potrzeby badania satysfakcji klientów jest dobrowolna.

 

 

 

W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona.

bottom of page