top of page

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Familiengeld

W Niemczech poza zasiłkiem rodzinnym istnieje również zasiłek opiekuńczy dla dzieci do 3 roku życia. Prawo do tego świadczenia mają jedynie osoby pracujące na terenie Bawarii. Zasiłek przysługuje  dzieciom w wieku od 13 do 36 miesiąca życia.

Zyskaj rocznie nawet:

3 000 €

Rodzina idzie na pływanie

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wydanie decyzji

(od 4 do 12 tygodni)

Wypłata środków

(do 10 dni roboczych)

Wysokość świadczenia

Kwota zasiłku zależna jest od liczby posiadanych dzieci. Na pierwsze i drugie dziecko przysługuje po 250 € miesięcznie.  Przy trzecim i kolejnym dziecku zasiłek wzrasta do 300 € miesięcznie.

Istotne informacje

Składanie wniosków o Familiengeld, możliwe jest jedynie w landzie Bayern. Świadczenie to jest niezależne od dochodów, pracy partnera na terenie innego kraju lub faktu czy dziecko uczęszcza do żłobka bądź przedszkola.

Ważne terminy

O zasiłek można ubiegać się po ukończeniu przez dziecko 12 miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane przez kolejne 2 lata, aż do ukończenia przez dziecko 36 miesiąca życia.

bottom of page