ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

FAMILIENGELD

W Niemczech poza zasiłkiem rodzinnym istnieje również zasiłek opiekuńczy dla dzieci do 3 roku życia. Prawo do tego świadczenia mają jedynie osoby pracujące na terenie Bawarii. Zasiłek przysługuje  dzieciom w wieku od 13 do 36 miesiąca życia.

Zyskaj rocznie nawet:

3 000 €

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wydanie decyzji

(od 4 do 12 tygodni)

Wypłata środków

(do 10 dni roboczych)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Kwota zasiłku zależna jest od liczby posiadanych dzieci. Na pierwsze i drugie dziecko przysługuje po 250 € miesięcznie.  Przy trzecim i kolejnym dziecku zasiłek wzrasta do 300 € miesięcznie.

INFORMACJE

Składanie wniosków o Familiengeld, możliwe jest jedynie w landzie Bayern. Świadczenie to jest niezależne od dochodów, pracy partnera na terenie innego kraju lub faktu czy dziecko uczęszcza do żłobka bądź przedszkola.

WAŻNE TERMINY

O zasiłek można ubiegać się po ukończeniu przez dziecko 12 miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane przez kolejne 2 lata, aż do ukończenia przez dziecko 36 miesiąca życia.

MEDIA

INFOLINIA

DZIAŁ OBSŁUGI KORESPONDENCYJNEJ

POLITYKA

PRYWATNOŚCI

DANE BANKOWE

MEDIA

  • Facebook
  • YouTube

+31 641 350 515

+48 224 546 600


CZYNNA PON - SOB

W GODZINACH 8:00 - 16:00

Kancelaria Podatkowa

Anna Kłosowska Sp. z o.o. SK

ul.Brzuchalskiego 30
77-400 Złotów

Kancelaria Podatkowa

Anna Kłosowska Sp. z o.o. SK

Do wpłat w walucie EUR:

NL89INGB 0007085141

Do wpłat w walucie PLN:

54 1030 0019 0109 8530 0045 1171