top of page

Familienbeihilfe | zasiłek rodzinny z Austrii | wniosek, stawki, dokumenty

Zasiłek rodzinny w Austrii jest przyznawany niezależnie od zatrudnienia lub wysokości dochodów. Prawo do otrzymania świadczenia posiadają wszyscy rodzice, którzy są:


 • obywatelami austriackimi

 • obywatelami Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, którzy wykonują pracę na terenie Austrii (najemną lub prowadzą działalność gospodarczą)


Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje również na pełnoletnie dzieci, które nie ukończyły jeszcze 24 roku życia, a nadal się kształcą oraz pełnoletnie dzieci, które są w znacznym stopniu niepełnosprawne i nie ukończyły jeszcze 25 roku życia.


Zasiłek rodzinny z Austrii może być nadpłacony do 5 lat wstecz. Ważne jest, aby w okresie, za który staramy się o nadpłatę, odprowadzane były składki na ubezpieczenie w Austrii.

 

O zasiłek rodzinny można starać się na dwa sposoby:


 1. w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony – w każdym momencie pracy

 2. w przypadku pracy sezonowej, korzystniej jest ubiegać się o świadczenie po zamknięciu roku. Należy to robić co rok po zakończeniu roku podatkowego (np. za rok 2021 w roku 2022)


Ważna informacja jest taka, że osoby oddelegowane nie mają prawa do starania się o zasiłek rodzinny z Austrii.


Zasiłek rodzinny w Austrii: Kto powinien być wnioskodawcą? Ile mogę zyskać? Co dzieje się po wysłaniu wniosku do urzędu? - Sprawdź.

Kto powinien być wnioskodawcą?


Prawo mówi, że pierwszeństwo we wnioskowaniu o Familienbeihilfe ma matka, która może jednak zrzec się tego prawa na rzecz ojca.


Oznacza to, że analogicznie do wnioskowania o świadczenie Kindergeld w Niemczech, w przypadku małżeństwa wniosek składamy na osobę pracującą w Austrii (najczęściej ojciec). Jeśli rodzice nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie wniosek składamy na osobę, z którą dziecko przebywa.


Ile mogę zyskać?


Ze względu na wiek dziecka świadczenie kształtuje się następująco w roku 2024:


od urodzenia do 3 roku życia dziecka – 132,31 € miesięcznie

od 3 do 10 roku życia – 141,48 € miesięcznie

od 10 do 19 roku życia – 164,22 € miesięcznie

od 19 do 24 roku życia – 191,62 € miesięcznie

 

Dodatkowo do każdej wypłaty dodawany jest tak zwany Kinderabsetzbetrag w kwocie 67,78 € miesięcznie oraz dodatek za rodzeństwo (w zależności od liczby dzieci, który wynosi od kilku do kilkunastu € miesięcznie).


Jakich dokumentów potrzebuję, by móc starać się o zasiłek rodzinny z Austrii?


By móc wysłać wniosek potrzebny jest:


 • wypełniony i podpisany wniosek o zasiłek

 • potwierdzenia pracy w Austrii

 • akty urodzenia dzieci – na drukach europejskich

 • akt małżeństwa – na druku europejskim (jeśli jesteś zamężna/ żonaty)

 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce (przetłumaczone przysięgle na język niemiecki lub angielski)

 • zaświadczenie o zameldowaniu w Austrii (jeśli jesteś zameldowany na terenie Austrii)

 • kopię decyzji świadczenia 800+

 • kopię decyzji świadczenia RKO (jeśli dotyczy)

 • zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki przetłumaczone przysięgle - w przypadku dzieci mających powyżej 18 lat


Co dzieje się po wysłaniu wniosku do urzędu?


Na etapie opracowywania wniosku urząd może poprosić o dodatkowe dokumenty, często wysyła również formularze, które należy przekazać do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego:


 • druk E411

 • druk E401


Wypełnione urzędowo druki są odsyłane (zazwyczaj przez sam urząd) do Austrii. Procedura ta może potrwać nawet kilka miesięcy.


Na pewnym etapie sprawy możliwe jest również otrzymywanie ankiet sprawdzających prawo do zasiłku, które należy wypełnione odesłać do urzędu. Mają one na celu sprawdzenie, czy w sytuacji rodziny nic się nie zmieniło. Ankiety te można otrzymać zarówno przed wydaniem decyzji, jak i po.

Na decyzję czeka się minimum 6 miesięcy. W niektórych przypadkach okres oczekiwania może trwać nawet rok.


Cała procedura składania wniosku o zasiłek może wydawać się nieco skomplikowana i czasochłonna, warto więc skorzystać z pomocy specjalistów w tym zakresie. Nasza kancelaria od wielu lat zajmuje się sprawami zasiłków z Austrii tak więc decydując się na naszą pomoc mają Państwo pewność, że są Państwo w dobrych rękach.

12 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page