top of page

PIT 38 | rozliczenie kryptowalut, udziałów w spółkach, papierów wartościowych

Oprócz standardowych deklaracji podatkowych, które musi składać w urzędzie prawie każdy z nas, istnieje kilka innych typów rozliczeń, które dotyczą znacznie węższej grupy podatników. Jedną z nich jest PIT 38, który służy do wykazywania zysków lub strat wynikających z handlem instrumentami finansowymi. Przez parę ostatnich lat zyskuje ona na popularności z uwagi na coraz większą łatwość, z jaką każdy może zająć się handlem np. kryptowalutami.

 

Przeznaczenie formularza PIT-38


Szczegółowe informacje o tym, jakie przychody należy wykazać w rozliczeniu rocznym na formularzu PIT-38, znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ustawowym zapisem deklaracja PIT-38 jest przeznaczona dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody:

- z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (np. dochody z forex), pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach z osobowością prawną;

- z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach prawa handlowego mających osobowość prawną (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;

- z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej (wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną).

 

Należy również pamiętać, że to dotyczy również większości zagranicznych źródeł dochodów.

Jeżeli podatnikowi w wyniku rozliczenia PIT 38 wyjdzie dopłata do urzędu, to istnieje jeszcze szansa obniżenia dopłaty poprzez odliczenie do 100% straty z roku / lat ubiegłych, o ile taka nastąpiła i została rozliczona. Trzeba mieć również na uwadze, że z powodu specyfiki tej deklaracji, nie obowiązuje tutaj kwota wolna od podatku, ulga dla młodych, czy też tradycyjne ulgi podatkowe, takie jak prorodzinna, rehabilitacyjna, etc.


PIT-38 jest przeznaczona dla podatników z odpłatnego zbycia papierów wartościowych , objęcia udziałów (akcji), wkładów w spółdzielniach, z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej.
PIT-38

Stawka opodatkowania i termin na złożenie deklaracji

Termin na złożenie tej deklaracji to standardowy termin do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym, a stawka opodatkowania w tym wypadku wynosi 19%.


Skontaktuj się z nami, a rozliczymy Twój PIT, jeśli Twoja sytuacja podatkowa tego wymaga.

39 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page