top of page

ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO Z BELGII - DLA NIEREZYDENTÓW

Każdy, kto osiąga dochody w Belgii, jest zobowiązany do corocznego składania zeznań podatkowych w tym kraju. Procedura rozliczeniowa dla osób niezameldowanych rozpoczyna się jesienią, w roku, który następuje po przepracowanym roku- zazwyczaj w okolicach września. Belgijskie przepisy pozwalają na rozliczenie podatku do trzech lat wstecz – w 2023 roku możemy rozliczyć zatem lata 2022, 2021 i 2020.


Rozliczenie podatku z Belgii
Deklaracja podatkowa z Belgii

Zacznijmy zatem od tego, czego potrzebujemy, by móc rozliczyć się z belgijskim urzędem skarbowym. Podstawowymi dokumentami, które są konieczne do złożenia deklaracji podatkowej z Belgii są:


 • Loonfiche – tę belgijską kartę podatkową otrzymują od swojego pracodawcy wszyscy legalnie zatrudnieni w Belgii pracownicy (maksymalnie do końca czerwca kolejnego roku). Na karcie Loonfiche znajdziemy podsumowanie rocznych dochodów osiągniętych przez podatnika u danego pracodawcy. To taki nasz odpowiednik PIT-11.

 • Zaświadczenie EU/EWR- druk potwierdzający dochody uzyskane w Polsce i innych krajach. Zaświadczenie musi zostać podbite w polskim urzędzie skarbowym (jeśli rozliczenie w Belgii robimy wspólne z małżonkiem to potrzebne będą dwa druki: podatnika i współmałżonka). By móc uzyskać zaświadczenie najpierw należy złożyć roczną deklarację podatkową PIT-36 z załącznikiem ZG. To na podstawie złożonego do urzędu PIT-36 urzędnik wypełnia i poświadcza zaświadczenie EU EWR.

 • Karty podatkowe z innych krajów, w którym osiągnięto dochód w danym roku podatkowym- na druku EU/EWR nie zawsze widnieją wszystkie uzyskane dochody, dlatego do rozliczenia najlepiej załączyć również karty podatkowe z krajów, w których osiągnięto dochód.

Opcjonalnie:

 • Kopię aktu małżeństwa na druku europejskim – w przypadku rozliczenia wspólnego

 • Kopie aktów urodzenia dzieci – w przypadku chęci uwzględnienia ulgi na dzieci w swoim rozliczeniu podatkowym

 • Tłumaczony przysięgle wspólny meldunek całej rodziny- jeśli istnieje potrzeba zarejestrowania współmałżonka w urzędzie, kiedy jeszcze małżeństwo nie jest widoczne po stronie belgijskiej

W Belgii mamy możliwość zastosowania szeregu ulg podatkowych.

Podstawową i najważniejszą rzeczą jest stwierdzenie, czy spełniasz warunek 75% dochodów z Belgii. Co to oznacza?


W praktyce, aby móc skorzystać z odliczeń podatku, Twoje dochody światowe (czyli wszystkie uzyskane w danym roku podatkowym dochody) muszą pochodzić w minimum 75% z Belgii. Jest to weryfikowane na podstawie kart podatkowych i druku EU/EWR.


Co, jeśli nie spełniam warunku 75% dochodów z Belgii?


Oczywiście nadal powinieneś złożyć deklarację podatkową, nie możesz jedynie zastosować odliczeń podatkowych.


Jeśli spełniasz warunek 75% dochodów z Belgii to możesz skorzystać między innymi z takich ulg jak:

 1. Ulga na współmałżonka. Jeżeli jako belgijski podatnik masz współmałżonka, to Twoim obowiązkiem jest rozliczenie podatku z Belgii wspólnie z nim. Wspólne rozliczenie z Belgii niesie za sobą szereg korzyści, zgodnie z którymi możecie liczyć na wyższą kwotę zwrotu aniżeli przy rozliczeniu indywidualnym. Będzie to opłacalne w szczególności, gdy Twój współmałżonek nie ma pracy i nie zarabia lub jego wynagrodzenie jest stosunkowo niskie.

 2. Ulga z tytułu niepełnosprawności współmałżonka

 3. Ulga na dzieci/dziecko niepełnoletnie- warunkiem koniecznym jest, aby dziecko było zameldowane pod tym samym adresem

 4. Ulga z tytułu niepełnosprawności dziecka/ dzieci

 5. Odliczenie opłacanych alimentów

 6. Odliczenie darowiz

 7. Odliczenie składek na prywatne ubezpieczenie

 8. Odliczenie dojazdów do pracy z Polski (jeśli nie są rekompensowane przez pracodawcę, jeśli tak- kwota odliczeń musi zostać pomniejszona o kwotę rekompensowaną). Potwierdzeniem kosztów może być grafik zjazdów i ewentualnie rachunki za paliwo, a w przypadku biletów lotniczych- kopie biletów

 9. Odliczenie hipoteki, która została zawarta przed 01.01.2020 roku (w dowolnym kraju). By móc odliczyć odsetki od kredytu potrzebne jest zaświadczenie z banku, na którym widnieje rok zaciągnięcia zobowiązania oraz zestawienie wpłaconego kapitału i odsetek (oddzielnie wyszczególnione) w danym roku podatkowym.

 10. Odliczenie kosztów opieki nad dzieckiem, jeśli są spełnione konkretne warunki:

  • rodzic pracuje,

  • dziecko jest w wieku poniżej 12 r.ż.,

  • dziecko jest oddawane do placówki posiadającej atest „Kind en Gezin”.


Na powyższe odliczenia od podatku zawsze warto mieć potwierdzenia, nie trzeba ich koniecznie dosyłać do urzędu wraz z deklaracją podatkową natomiast należy mieć świadomość, że urzędnik opracowujący deklarację zawsze może dokonać czynności sprawdzających i poprosić o dosłanie potwierdzeń danego odliczenia.


Warto wspomnieć jeszcze o progach podatkowych w Belgii. Jeśli uzyskany dochód przekroczy kwotę wolną od podatku (która w Belgi wynosi: na rok 2020: 9.310 euro brutto, na rok 2021: 9.450 brutto, na rok 2022: 9.520 euro), podlega opodatkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy – to tak zwany podatek progresywny. Dochody za rok 2022 będą opodatkowane według jednego z progów podatkowych.


Poniżej progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów za 2022 r.

​Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w 2022 r.

​Próg podatkowy

Od 0 euro do 13 870 euro

25%

Od 13 870 euro do 24 480 euro

40%

Od 24 480 euro do 42 370 euro

45%

Powyżej 42 370 euro

50%

Powyższe procentowe zestawienie z pewnością nie prezentuje się zachęcająco. Należy jednak pamiętać, że podatek należny jest obliczany nie tylko według stopy podatkowej - na ostateczną wysokość ma wpływ także kwota wolna od podatku, rodzaj dochodu oraz liczne ulgi i odliczenia. Rozliczenie podatkowe warto zatem powierzyć specjalistom, którzy mają doświadczenie w sporządzaniu tego typu deklaracji.


Złożyłeś już rozliczenie podatkowe w Belgii i zastanawiasz się jaki urząd ma czas na wydanie decyzji podatkowej?


Urzędy wydają decyzje zazwyczaj do 30 czerwca roku następującego po roku, w którym złożyłeś zeznanie podatkowe i tak też decyzja podatkowa za rok 2022 może być wydana w okolicach 30 czerwca 2024 r.


Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne lub masz dodatkowe pytania możesz skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub w jednym z naszych biur.

455 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page