top of page

Toeslagen Belastingdienst - jak korzystać z dodatków i dlaczego warto to robić?

Dlaczego Belastingdienst wysyła czeki do zapłaty z tytułu dodatków (Toeslagen)?

To pytanie pada bardzo często.


Prawo do dodatków niesie za sobą wiele korzyści w postaci dodatkowych środków, natomiast czasami pojawiają się z tego tytułu również nieprzyjemności, czyli wezwania do zwrotu wcześniej przyznanej kwoty w postaci czeków.


Powodów może być kilka:

Dodatkowe pieniądze, które Ci się należą
Toeslagen Belastingdienst

1. Nieprawidłowy dochód – dotyczy wszystkich dodatków.


Najczęściej wynika to z decyzji automatycznych wydawanych przez urząd, ponieważ wydawane są one na podstawie danych jakie urząd posiada w systemie z roku ubiegłego. W związku z tym informacja o dochodach jest zazwyczaj nieprawidłowa i po jej zaktualizowaniu w systemie dodatków urząd wysyła podatnikom nową decyzję, na mocy której często prosi o zwrot niesłusznie nadpłaconych środków ze względu na uwzględniony wcześniej zbyt niski dochód. Dlaczego? Otóż dodatki są ściśle uzależnione od wysokości dochodów. W praktyce im wyższy dochód uzyskaliśmy tym niższa kwota dodatku przysługuje. Jeśli zatem urząd do decyzji automatycznej przyjął niższy dochód niż faktycznie został uzyskany, to przyznał wyższą miesięczną kwotę dodatku. Po zaktualizowaniu w systemie informacji o dochodach, gdzie okazuje się, że dochód rzeczywisty był wyższy, to przysługuje nam wówczas niższa miesięczna kwota tego dodatku. Ze względu na to, że na mocy decyzji automatycznej przyznana została wyższa kwota, a w rzeczywistości przysługuje niższa, to pojawi się czek z urzędu z prośbą o zwrot nadpłaconych środków.


Podobna sytuacja może się również zdarzyć, gdy sami zdecydujemy się na wysłanie wniosku o dodatek na podstawie szacowanych dochodów. Zgodnie z informacjami podanymi powyżej należy pamiętać, że przy określaniu naszego rocznego dochodu najlepiej jest nieco go zawyżyć, ponieważ urząd przyzna wtedy niższą miesięczną kwotę dodatku, ale po zaktualizowaniu informacji o dochodzie (po rozliczeniu podatku zatwierdzone zostaną dochody rzeczywiste) dopłaci należne środki. Nie będą się więc wtedy pojawiały czeki do zapłaty, tylko to urząd nadpłaci brakującą kwotę.


Jeśli chodzi o dodatek do zasiłku rodzinnego to progi dochodowe są nieco wyższe – oznacza to, że jeśli rzeczywisty dochód ma wpływ na kwotę dodatku do ubezpieczenia, to niekoniecznie musi mieć wpływ na kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego. Należy jednak postępować tak samo i przy wnioskowaniu podawać nieco wyższy szacunkowy dochód, by mimo wszystko nie otrzymywać nienależnie zbyt wysokiej kwoty.Jak uniknąć wydawania przez urząd decyzji automatycznych w sprawie dodatku do ubezpieczenia?

Najlepiej przy otwarciu dodatku za dany rok zawnioskować również o jego zamknięcie z końcem ubezpieczenia w danym roku. Wówczas urząd nie wyda decyzji z automatu, a podatnik będzie mógł zgłosić się o otwarcie w kolejnym roku – ważne jednak, aby zdążyć przed upływem terminu. W przypadku gdy nie dokonamy zamknięcia dodatku z końcem ubezpieczenia w danym roku, to urząd widząc ciągłość ubezpieczenia wyda decyzję sam z siebie, z uwzględnieniem danych z ubiegłego roku, o czym już wspominaliśmy.

Najlepiej zatem podczas wnioskowania o otwarcie dodatku zawnioskować również o jego zamknięcie.


Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego. Nie ma możliwości wysłania elektronicznie wniosku o jego zamknięcie.


Jeżeli chcesz sprawdzić jakie progi dochodowe obowiązują na rok 2023 informacje znajdziesz TUTAJ


2. Krótszy okres ubezpieczenia – dotyczy dodatku do ubezpieczenia.


Kolejnym z powodów, dlaczego pojawiają się czeki do zapłaty to krótszy okres ubezpieczenia niż przyjęty przez urząd bądź deklarowany przez nas. Może wydawać się, że ubezpieczenie obowiązywało cały rok. Należy jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do dodatku Zorgtoeslag w danym miesiącu jest ubezpieczenie pierwszego dnia tego miesiąca. Jeśli więc w danym okresie przebywaliśmy na urlopie bezpłatnym lub mieliśmy krótką przerwę w zatrudnieniu między jedną firmą a drugą, ale ta przerwa obowiązywała już w pierwszym dniu któregoś miesiąca, to dodatek za ten miesiąc nie będzie przysługiwał. Zatem przy wnioskowaniu o dodatek należy podać poprawne okresy ubezpieczenia, aby otrzymać informację o prawidłowej należnej kwocie w skali roku.


3. Nieuporządkowana sytuacja z partnerstwem w dodatkach.


Przypomnijmy - kogo możemy uznać za partnera do dodatków?

  • zawsze współmałżonek (nawet po rozwodzie, jeżeli nadal obowiązuje wspólny adres zameldowania);

  • ponadto osoba, z którą mamy wspólny meldunek i wspólne dziecko;

  • osoby, które są razem zameldowane i dodatkowo są beneficjentami swoich świadczeń emerytalnych;

  • osoby wspólnie zameldowane oraz posiadające notarialny kontrakt partnerski;

  • osoby wspólnie zameldowane i będące współwłaścicielami domu w którym mieszkają;

  • osoby zameldowane w Holandii na jednym adresie, gdzie jedna z nich posiada dziecko do 18 roku życia i która równocześnie nie jest podnajemcą.


Jeśli nie korzystaliśmy wcześniej z dodatków, to urząd najczęściej nie widzi partnerstwa w swoim systemie i wydaje decyzję indywidualnie tylko na osobę wnioskującą. Wówczas przyznana kwota dodatku jest dużo wyższa i po zgłoszeniu w urzędzie partnerstwa część przyznanych środków będzie do zwrotu. Warto zatem jeszcze przed złożeniem wniosku o dany dodatek zgłosić partnerstwo w urzędzie, aby od razu mogła zostać wydana poprawna decyzja w tej sprawie.


W przypadku rozwodników często myślimy, że rozwód jest już dowodem na brak partnerstwa. Niestety nie, ponieważ jeśli pomimo rozwodu nadal pozostajemy zameldowani wspólnie z byłą żoną/byłym mężem, to wciąż posiadamy partnera do dodatków. Z tego powodu konieczne zatem będzie i tak uwzględnienie we wniosku dochodów byłego współmałżonka. Sprawa nieco komplikuje się również wtedy, gdy w trakcie roku zyskamy bądź stracimy partnera do dodatków, czyli np. weźmiemy ślub lub się rozwiedziemy i wymeldujemy ze wspólnego adresu.


4. Zmiana płatnika – dotyczy dodatku do zasiłku rodzinnego


Najczęstszym powodem, dlaczego pojawiają się czeki z Belastingdienst w sprawie dodatku do zasiłku, to przejęcie wypłat dodatku przez urząd SVB. Ma to miejsce wtedy, gdy drugi rodzic pozostający poza Holandią np. w Polsce jest aktywny zawodowo. W takim wypadku zachodzi koordynacja systemów zabezpieczeń i to urząd SVB będzie przeliczał zasiłek wraz z dodatkiem i wypłacał klientowi należną kwotę. Wówczas Belastingdienst poprosi o zwrot wypłaconych środków z tego tytułu, a SVB do kwoty zasiłku rodzinnego doda kwotę dodatku, odejmie od tego kwotę świadczenia spoza Holandii np. z Polski i wypłaci należne środki w postaci zasiłku dyferencyjnego.

Należy pamiętać, że wymiana informacji między urzędami i ustalenie płatnika odpowiedzialnego za wypłatę dodatku jest procedurą czasochłonną. Oznacza to, że możemy spotkać się z sytuacją, gdzie holenderski urząd skarbowy poprosi o zwrot niesłusznie wypłaconych środków nawet do kilku lat wstecz.


5. Inny okres prawa do zasiłku rodzinnego – dotyczy dodatku do zasiłku rodzinnego.


Jeśli chodzi o okres w jakim istnieje prawo do dodatku do zasiłku, to jest on ściśle uzależniony od okresu, w którym przysługuje prawo do samego zasiłku rodzinnego.

Tak jak w przypadku dodatku do ubezpieczenia okres ubezpieczenia odgrywa jedną z kluczowych ról tak w przypadku Kindgebonden Budget cofnięcie prawa do samego zasiłku rodzinnego spowoduje wydanie nowej decyzji do dodatku do zasiłku rodzinnego wraz z czekiem.


6. W dodatku do mieszkania, oprócz kwestii dochodów, istotne są:

zgodność danych na umowie najmu z danymi podanymi we wniosku oraz podany okres zameldowania i ilość osób zameldowanych zgodna ze stanem faktycznym w trakcie roku.


7. W dodatku przedszkolnym czeki mogą wynikać również z zakończeniem aktywności zawodowej w Holandii przez rodzica lub z rozbieżności między umową z placówką a danymi podanymi we wniosku. Zmiany w decyzji mogą również nastąpić, gdy dane na jarografie z przedszkola/z instytucji opiekuńczej będą inne niż założono we wniosku.


Reasumując, wymienione powyżej czynniki to najczęstsze przyczyny pojawiających się czeków z urzędu. Należy jednak pamiętać, że mimo wszystko dzięki dodatkom można uzyskać sporo dodatkowych środków, ważne jest jednak, aby przy wnioskowaniu podawać prawidłowe i jak najbardziej zbliżone do faktycznych dochody oraz okresy ubezpieczenia/pobierania zasiłku, przez co zmniejszy się szansa na wydanie błędnej decyzji przez urząd. Aktualizacje po wydaniu decyzji z kolei pozwalają na bieżąco prostować naszą sytuację i uniknąć przykrych niespodzianek nawet po kilku latach.


Zlecenie prowadzenia dodatków firmom, które pomogą zgłosić prawidłowe informacje i monitorować ich przebieg daje komfort w postaci wiedzy jakie kwoty faktycznie są należne danemu wnioskodawcy.

107 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page