top of page

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii i dodatek zorgtoeslag: holenderski system opieki zdrowotnej

Holandia jest znana z doskonałego systemu opieki zdrowotnej, który zapewnia powszechny dostęp do wysokiej jakości usług medycznych dla wszystkich obywateli. Kluczowym elementem tego systemu jest ubezpieczenie zdrowotne, które stanowi podstawę finansowania opieki zdrowotnej w kraju. Jednocześnie, rząd holenderski wprowadził dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego, znany jako zorgtoeslag, aby zapewnić wsparcie finansowe dla osób o niższych dochodach.


Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii
Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii jest obowiązkowe i obejmuje zarówno opiekę medyczną, jak i koszty leczenia. Każdy obywatel Holandii lub osoba, która tam mieszka, musi mieć ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne może być oferowane przez różne prywatne firmy ubezpieczeniowe, które działają na rynku holenderskim. Istnieje również jeden fundusz publiczny, tzw. Zorginstituut Nederland, który oferuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które nie mogą uzyskać ubezpieczenia od prywatnych ubezpieczycieli. W przypadku osób pracujących, pracodawcy często oferują ubezpieczenie zdrowotne jako część pakietu wynagrodzenia.


Koszt ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii zależy od kilku czynników, w tym od wieku i preferencji dotyczących zakresu ubezpieczenia. Każdy ubezpieczony płaci miesięczną składkę ubezpieczeniową, zwaną "premią". Rząd holenderski kontroluje i reguluje koszty ubezpieczenia zdrowotnego, aby zapewnić, że są one rozsądne i dostępne dla wszystkich obywateli.


W Holandii każdy ubezpieczony na podstawowym ubezpieczeniu zdrowotnym ma obowiązek płacenia eigen risico. Wysokość tego ryzyka własnego jest corocznie ustalana przez rząd holenderski. Na 2023 rok eigen risico wynosi 385 euro, co oznacza, że ubezpieczony jest zobowiązany pokryć pierwsze 385 euro kosztów medycznych we własnym zakresie.


Aby zapewnić wsparcie finansowe osobom o niższych dochodach, rząd holenderski wprowadził dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego, znany jako zorgtoeslag. Jest to forma subsydium, które można otrzymać, jeśli dochód osoby nie przekracza określonego progu. Na rok 2023 przewidziane progi dochodowe to € 38.520 dla osoby indywidualnej oraz € 48.224 dla osoby posiadającej tzw. toeslagpartnera.


Toeslagpartner to osoba, która jest uwzględniana przy ustalaniu świadczeń. Oznacza to, że dochód i majątek obojga partnerów jest brany pod uwagę przy określaniu wysokości świadczenia dodatkowego. Toeslagpartnerem może być małżonek, zarejestrowany partner lub inna osoba, która jest zarejestrowana pod tym adresem, jednak w ostatnim przypadku muszą być spełnione dodatkowe warunki.


Zorgtoeslag ma na celu pomóc osobom o niższych dochodach w opłacaniu składek ubezpieczenia zdrowotnego. Jego wysokość zależy od dochodu, co oznacza, że wraz ze wzrostem dochodu, należny dodatek maleje. Rząd holenderski regularnie aktualizuje limity dochodów i kwoty dodatku, aby odzwierciedlały zmieniającą się sytuację ekonomiczną i potrzeby obywateli. Obecnie maksymalna kwota dofinansowania wynosi € 1.858 rocznie dla osoby indywidualnej oraz € 3.182 rocznie dla osoby posiadającej toeslagpartnera.


Osoba, która spełnia wymagania i otrzymuje zorgtoeslag, jest nadal odpowiedzialna za opłacanie swojej składki ubezpieczenia zdrowotnego, jednak dodatek zmniejsza obciążenie finansowe związane z tą opłatą.

Zorgtoeslag jest ważnym elementem holenderskiego systemu opieki zdrowotnej, który pomaga w zapewnieniu równego dostępu do usług medycznych dla wszystkich obywateli. Dzięki zorgtoeslag Holandia dąży do zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej dla osób o niższych dochodach, umożliwiając im korzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego, pomocy medycznej i leczenia bez nadmiernych obciążeń finansowych.


Należy wspomnieć, że zorgtoeslag jest dodatkowym wsparciem finansowym dla określonej grupy osób, co oznacza, że nie jest przyznawany automatycznie. O świadczenie należy zawnioskować do urzędu Belastingdienst. Wnioski o dodatek do ubezpieczeni można składać nawet za rok ubiegły jednak trzeba trzymać się określonych terminów. W praktyce oznacza to, że wnioski o wypłatę świadczenia za rok 2022 można składać maksymalnie do 31 sierpnia 2023 roku.


Warto podkreślić, że holenderski system ubezpieczeń zdrowotnych jest dynamiczny i podlega zmianom. Dlatego istotne jest śledzenie aktualnych przepisów i zaleceń dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych, aby być dobrze poinformowanym i skorzystać z pełnej gamy dostępnych świadczeń i korzyści.


Podsumowując - holenderski system ubezpieczeń zdrowotnych stawia na powszechną ochronę zdrowia, równość dostępu do opieki medycznej oraz odpowiedzialność finansową. Jest to kluczowy element holenderskiego społeczeństwa, który umożliwia obywatelom korzystanie z wysokiej jakości opieki zdrowotnej w sposób uczciwy i zrównoważony. W celu zapewnienia równego dostępu do ubezpieczenia każda osoba spełniająca określone warunki może ubiegać się o dofinansowanie.

255 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commenti


bottom of page