ZASIŁEK CHOROBOWY

Zasiłek chorobowy w Holandii nosi nazwę WZ-UITKERING i jest wypłacany przez pracodawcę lub przez urząd UWV. Prawo do zasiłku mają osoby zatrudnione w Holandii lub mające prawo do zasiłków socjalnych, posiadające ważne ubezpieczenie zdrowotne, które w wyniku choroby lub wypadku nie są zdolne do pracy.   

Zyskaj miesięcznie nawet:

900 €

PROCEDURA

KROK PO KROKU

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

Wysokość zasiłku jest uzależniona od Twojego wynagrodzenia. Wynosi 70 % średniej wysokości uzyskanych dochodów brutto jednak nie może być wyższa niż 199,15 € dziennie.

INFORMACJE

Termin wypłaty pierwszego zasiłku następuje po 6 tygodniach od wydania decyzji. Jeżeli UWV zwleka z wydaniem decyzji, może zostać wypłacona zaliczka. Kolejne wypłaty następują raz w tygodniu. Maksymalny czas trwania zasiłku chorobowego wynosi 104 tygodnie (2 lata).

WAŻNE TERMINY

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o swojej niedyspozycji, a on powinien zgłosić ten fakt do UWV. Gdy tak się nie stanie pracownik powinien sam wysłać informację o chorobie w terminie do 2 dni. Należy pamiętać, że o zasiłek chorobowy można wnioskować nawet do 4 tygodni po zakończeniu pracy.

MEDIA

INFOLINIA

DZIAŁ OBSŁUGI KORESPONDENCYJNEJ

POLITYKA

PRYWATNOŚCI

DANE BANKOWE

MEDIA

  • Facebook
  • YouTube

+31 641 350 515

+48 224 546 600


CZYNNA PON - SOB

W GODZINACH 8:00 - 18:00

Kancelaria Podatkowa

Anna Kłosowska Sp. z o.o. SK

ul.Brzuchalskiego 30
77-400 Złotów

Kancelaria Podatkowa

Anna Kłosowska Sp. z o.o. SK

Do wpłat w walucie EUR:

NL89INGB 0007085141

Do wpłat w walucie PLN:

54 1030 0019 0109 8530 0045 1171

  • Facebook
  • YouTube