top of page

ZASIŁEK CHOROBOWY
z Holandii

Zasiłek chorobowy w Holandii nosi nazwę WZ-UITKERING i jest wypłacany przez pracodawcę lub przez urząd UWV. Prawo do zasiłku mają osoby zatrudnione w Holandii lub mające prawo do zasiłków socjalnych, posiadające ważne ubezpieczenie zdrowotne, które w wyniku choroby lub wypadku nie są zdolne do pracy.   

Zyskaj miesięcznie nawet:

1 000 €

Lekarz i pacjenta

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wydanie decyzji

(od 1 do 6 tygodni)

Wypłata środków

(do 10 dni roboczych)

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku jest uzależniona od Twojego wynagrodzenia. Wynosi 70 % średniej wysokości uzyskanych dochodów brutto jednak nie może przekroczyć pewnego ustalonego progu. Urząd UWV co roku ustala taką stawkę i w 2024 roku wynosi ona 274,44 € brutto dziennie.

Istotne informacje

Termin wypłaty pierwszego zasiłku następuje po 6 tygodniach od wydania decyzji. Jeżeli UWV zwleka z wydaniem decyzji, może zostać wypłacona zaliczka. Kolejne wypłaty następują raz w tygodniu. Maksymalny czas trwania zasiłku chorobowego wynosi 104 tygodnie (2 lata).

Ważne terminy

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o swojej niedyspozycji, a on powinien zgłosić ten fakt do UWV. Gdy tak się nie stanie pracownik powinien sam wysłać informację o chorobie w terminie do 2 dni. Należy pamiętać, że o zasiłek chorobowy można wnioskować nawet do 4 tygodni po zakończeniu pracy.

bottom of page