top of page

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH Z HOLANDII

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii nosi nazwę WW-UITKERING i jest wypłacany przez urząd UWV. Jeżeli byłeś legalnie zatrudniony na terenie Holandii, w okresie 36 tygodni przepracowałeś 26 tygodni (może być z przerwami) i utraciłeś pracę nie z własnej winy lub inicjatywy, możesz ubiegać się o zasiłek.

Zyskaj miesięcznie nawet:

1 000 €

?

Jeżeli po zakończeniu pracy w Holandii planujesz wrócić do Polski, możesz starać się o transfer zasiłku dla bezrobotnych. Po wydaniu przez urząd UWV zezwolenia na transfer, rejestrujesz się w polskim urzędzie dla bezrobotnych i przez kolejne 3 miesiące otrzymujesz wypłatę zasiłku z Holandii. Skontaktuj się z nami, a poprowadzimy Twój transfer zasiłku.

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wydanie decyzji

(do 4 tygodni)

Wypłata środków

(do 10 dni roboczych)

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

Kwota zasiłku zależy od Twoich dochodów. Przez pierwsze dwa miesiące można otrzymać 75 % średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a następnie 70% za każdy przyznany miesiąc. Przy średnim wynagrodzeniu 20.000 eur rocznie wysokość zasiłku wyniesie około 1250 € przez pierwsze dwa miesiące, a następnie 1160 € miesięcznie

INFORMACJE

Przy określaniu długości przyznania zasiłku bierze się pod uwagę staż pracy wnioskodawcy. Zasiłek zostanie przyznany na minimum 3 miesiące, a maksymalnie na 24 miesiące. Aby pobierać zasiłek dla bezrobotnych musisz aktywnie poszukiwać pracy na terenie Holandii minimum przez pierwszy miesiąc, wiąże się to też z przebywaniem w tym czasie w Holandii. Jeśli znalezienie pracy w tym okresie nie jest możliwe, możesz poprosić o zgodę na przeniesienie zasiłku do innego kraju ( np. Polski, Rumunii, Bułgarii lub innego kraju w UE).

WAŻNE TERMINY

Wniosek należy złożyć do 2 dni od momentu zakończenia pracy. Jeżeli jest to niemożliwe - złóż wniosek jak najszybciej, ale weź pod uwagę, iż UWV zapyta o powód tego opóźnienia. W trakcie pobierania zasiłku pamiętaj o comiesięcznych raportach dotyczących poszukiwania pracy i osiągniętych dochodach. Nieodesłanie raportu na czas może skutkować wstrzymaniem wypłaty zasiłku.

bottom of page