top of page

ZASIŁEK RODZINNY

Z BELGII

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Dzięki europejskiemu prawu o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby pracujące na terenie jednego kraju Unii Europejskiej i mające dzieci, które przebywają w innym kraju Unii, mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne w kraju zatrudnienia. W Belgii o zasiłek mogą ubiegać się osoby zatrudnione na umowę o pracę, osoby pobierające belgijskie świadczenia socjalne (zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe, inwalidzkie), osoby prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Belgii lub poza Belgią, jeżeli odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne do belgijskiej kasy ubezpieczeniowej.

Zyskaj rocznie nawet:

2 800 €

?

Najważniejsze jest, aby wszelkie zmiany na bieżąco zgłaszać do odpowiedniego banku ubezpieczeń socjalnych. Pomimo faktu zgłaszania zaistniałych zmian belgijska instytucja najczęściej dwa razy w roku kontroluje sytuację rodzinną świadczeniobiorcy. Wykup roczny abonament prowadzenia zasiłku, a my zadbamy o to by wszystkie informacje były na bieżąco aktualizowane.

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wydanie decyzji

(od 6 do 12 miesięcy)

Wypłata środków

(do 10 dni roboczych)

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

Dla dzieci urodzonych po 01.01.2019 zasiłek wynosi

163,20 €/m-c (niezależnie od liczby dzieci)

Przed 01.01.2019 wysokość podstawowego zasiłku rodzinnego to:

- 92,09 €/m-c na pierwsze dziecko,

- 170,39 €/m-c na drugie dziecko,

- 254,40€/m-c na trzecie i każde kolejne,

W sierpniu każdego roku wypłacana jest tzw. premia szkolna, która to uzależniona jest od wieku dziecka:
- 28,16€ dla dzieci w wieku 0–5 lat,
- 59,76€ dla dzieci w wieku 6–11 lat,
- 83,66€ dla dzieci w wieku 12–17 lat,
- 112,62€ dla dzieci w wieku 18–24 lata.

INFORMACJE

Prawo do zasiłku przysługuje bezwarunkowo do 31 sierpnia roku, w którym dziecko ukończy 18 lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności prawo do świadczenia przysługuje do 21 roku życia. Zasiłek rodzinny na dzieci w wieku 18 - 25 lat może zostać przyznany przy spełnieniu dodatkowych warunków.

WAŻNE TERMINY

O świadczenia z tytułu zasiłku rodzinnego można ubiegać się z mocą wsteczną do lat pięciu, o ile spełnione zostaną wszystkie warunki. Aby przyspieszyć cały proces należy zawnioskować o świadczenie 500+ z Polski i uzyskać decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu świadczenia.

bottom of page