top of page

ZASIŁEK RODZINNY
z Holandii

Zasiłek rodzinny w Holandii - Kinderbijslag to świadczenie finansowe udzielane rodzinom na wsparcie w utrzymaniu dzieci. Zasiłek jest wypłacany przez Bank Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank – SVB), a jego wysokość zasiłku zależy od liczby dzieci oraz ich wieku. Holenderski system zasiłków rodzinnych obejmuje także dodatkowe świadczenia, takie jak dodatek dla rodzin o niskich dochodach.

Zyskaj rocznie nawet:

1 600 €

Rodzina na cyfrowym tablecie

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wydanie decyzji

(od 6 do 12 miesięcy)

Wypłata środków

(do 10 dni roboczych)

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku jest uzależniona od liczby dzieci oraz ich wieku. Świadczenie jest naliczane i wypłacane kwartalnie, a kwoty waloryzowane każdego roku. Przykładowo w roku 2024 kwota zasiłku na dziecko w wieku od 6 do 11 lat wynosi 339,38 euro.

Istotne informacje

Warunkiem otrzymania zasiłku na dzieci mieszkające poza Holandią jest legalne zatrudnienie w Holandii oraz możliwość udowodnienia, że nadal utrzymujesz dzieci w kraju zamieszkania. Pamiętaj, żeby wszystkie zmiany dotyczące zatrudnienia, zameldowania, nauki dzieci lub pobierania innych zasiłków, zgłosić do urzędu SVB w przeciągu 6 tygodni. Te informacje mogą wpłynąć na prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego.

Ważne terminy

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje już od pierwszego dnia pracy. Jeżeli składasz wniosek nieco później musisz pamiętać, że SVB może cofnąć się z wypłatą należnego zasiłku maksymalnie o rok, a to oznacza, że jeśli pracujesz już od jakiegoś czasu w Holandii to SVB nadpłaci zasiłek maksymalnie za cały rok.

bottom of page