top of page

DODATEK DO UBEZPIECZENIA
Zorgtoeslag

Każdy legalnie pracujący na terenie Holandii ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli pracujesz przez biuro pośrednictwa pracy (uitzenbureau) zwykle Twój pracodawca płaci te składki za Ciebie i odtrąca ci kwotę składki z Twojej pensji. Jeżeli masz ukończone 18 lat, mieszkasz lub pracujesz na terenie Holandii i posiadasz obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, możesz starać się o dofinansowanie - Zorgtoeslag.

Zyskaj rocznie nawet:

1 400 €

Lekarz z plikami

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wydanie decyzji

(od 4 do 12 tygodni)

Wypłata środków

(do 10 dni roboczych)

Wysokość dofinansowania

Wysokość dodatku uzależniona jest od Twoich dochodów. W przypadku małżeństw lub związków partnerskich brane są pod uwagę również dochody partnera. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodów wysokość dodatku maleje. Po przekroczeniu określonego progu dodatek nie należy się wcale. Urząd Belastingdienst każdego roku publikuje aktualne stawki dodatku oraz wysokość progów dochodowych.

Istotne informacje

Przy składaniu wniosku o dodatek, bardzo ważne jest podanie pełnych i prawdziwych informacji zarówno o dochodach, partnerze fiskalnym jak i okresie ubezpieczenia. Urząd wydając decyzję wstępną opiera się jedynie o podane we wniosku informacje. W przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji, możesz uzyskać wyższy dodatek, który Ci się de facto nie należy. W efekcie po wydaniu przez urząd decyzji definitywnej i zweryfikowaniu wszystkich informacji będziesz wezwany do oddania części lub całości dofinansowania.

Ważne terminy

Dodatek przyznawany jest na każdy rok osobno. Wniosek o dodatek za dany rok możemy złożyć od 01 stycznia roku bieżącego, najpóźniej do 31 sierpnia roku następnego. Przykładowo wniosek o dofinansowanie za rok 2023 możemy składać od 01 stycznia 2023, napóźniej do 31 sierpnia 2024. Po upływie tego terminu pieniądze z tytułu dodatku do ubezpieczenia przepadają bezpowrotnie.

bottom of page