top of page

ZWROT PODATKU

Z NIEMIEC

Złożenie rocznej deklaracji podatkowej jest obowiązkiem każdej osoby legalnie zatrudnionej i pracującej na terenie Niemiec. Deklarację podatkową należy złożyć zarówno w kraju zamieszkania jak i w kraju, w którym się pracowało, w tym przypadku Niemczech. Aby ubiegać się o zwrot podatku, wystarczy, że pracodawca odprowadzał za Ciebie zaliczki na podatek dochodowy do niemieckiego Urzędu Skarbowego (Finanzamt).

Zyskaj rocznie nawet:

2 000 €

?

Jeśli Twoje dochody nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, możesz liczyć na zwrot całego odprowadzonego podatku. Kwota wolna od podatku na rok 2019 to 9168€ dla osób rozliczających się indywidualnie i 18336€ dla małżonków rozliczających się wspólnie.

PROCEDURA

KROK PO KROKU

Złóż wniosek

Wydanie decyzji

(od 2-6 miesięcy)

Wypłata środków

(do 10 dni roboczych)

ZWROT PODATKU

Wysokość zwrotu z podatku zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Nasi specjaliści, zaproponują najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie. Sprawdzimy możliwość skorzystania z wszystkich możliwych ulg i odliczeń.

INFORMACJE

Aby rozpocząć procedurę przygotowania deklaracji podatkowej musisz otrzymać od swojego pracodawcy kartę podatkową  tzw. Lohnsteuerbescheinigung. Jeżeli byłeś oddelegowany z polskiej firmy, warto uzyskać zaświadczenie od pracodawcy o odprowadzonych składkach społecznych do ZUS-u. Dodatkowo potrzebny jest druk EU/EWR wypełniony przez Urząd Skarbowy, a także numer konta bankowego, na który urząd ma przelać zwrot z podatku.

WAŻNE TERMINY

W Niemczech rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Terminowego rozliczenia można dokonać do 31 lipca roku następnego. Jeżeli nie rozliczysz się w terminie, urząd wyśle Ci przypomnienie z wyznaczonym terminem do złożenia deklaracji. Zignorowanie takiego wezwania może się wiązać z dotkliwą karą pieniężną, której wysokość może wynieść od 200€ wzwyż. (maksymalnie 25000€)..

bottom of page