top of page

Co to właściwie jest Elterngeld?


Elterngeld to nic innego jak pomoc finansowa dla rodziców, którzy po narodzinach dziecka ograniczają lub przerywają pracę zarobkową, aby sprawować nad nim opiekę. Jest to wsparcie rządowe, które rodzice otrzymują przez pierwszy okres po urodzeniu dziecka – może być pobierane od 12 do nawet 36 miesięca życia dziecka. Prawo do świadczenia mają osoby, które pracują bądź przebywają na terenie Niemiec lub ich partnerzy / partnerki- nawet jeśli jedno z rodziców przebywa poza granicami Niemiec. 


Aby uzyskać Elterngeld, trzeba spełnić kilka warunków:

 • wnioskodawca i dziecko muszą mieszkać w jednym gospodarstwie domowym,

 • rodzice muszą wychowywać pociechę samodzielnie,

 • wnioskodawca nie powinien wykonywać pracy na pełny etat,

 • nie może zostać przekroczony określony próg zarobkowy który dla  rodziców dziecka nie może przekroczyć 600 000 € (jeśli wniosek składany jest przez samotnego rodzica to 300 000€).


Co warto wiedzieć o Elterngeld


Kto jest wnioskodawcą?  


Wnioskodawcą zawsze jest osoba, pod opieką której pozostaje dziecko. W większości przypadków wnioskodawcą zatem będzie matka dziecka. Jeśli natomiast oboje rodziców są z dzieckiem w domu - na przykład ojciec (a zarazem osoba pracująca w Niemczech) na czas opieki nad dzieckiem zawnioskował o Elternzeit- to on będzie wnioskodawcą.  


Wnioskodawca podczas pobierania Elterngeld może pracować, ale nie więcej niż 30 godzin tygodniowo.  


Wniosek należy złożyć po urodzeniu dziecka, pamiętając jednak o tym, że urząd cofa się jedynie 3 miesiące z wypłatą świadczenia. Jeśli więc chcemy uzyskać zapomogę od 1 miesiąca życia dziecka nie możemy zwlekać ze złożeniem wniosku. 

 

Świadczenie wypłacane jest za miesiąc życia dziecka (począwszy od daty jego narodzin), a nie za miesiąc kalendarzowy.    Warto wspomnieć, że podlega ono koordynacji świadczeń, co oznacza, że odliczane jest od niego świadczenie równoległe z Polski, tak zwane „kosiniakowe” czyli świadczenie rodzicielskie- jeśli oczywiście istnieje prawo do jego pobierania.


 Elterngeld można pobierać w 4 wariantach: 

 • Basiselterngeld- podstawowy zasiłek wychowawczy 

 • Basiselterngeld + Partnermonate (2 dodatkowe miesiące BasisElterngeld dla drugiego rodzica)

 • ElterngeldPlus- zasiłek wychowawczy plus

 • Partnerschaftsbonus- bonus partnerski

 

Jakie są opcje pobierania Elterngeld?

 

 • Basiselterngeld - wypłacany jest przez okres od 2 do 12 miesięcy. Wysokość świadczenia rodzicielskiego zależy od dochodów wnioskodawcy przed urodzeniem dziecka. Decydującym czynnikiem przy obliczeniach jest dochód netto.

 a) Jeśli więc osoba wnioskująca uzyskiwała dochód przed urodzeniem dziecka, wysokość zasiłku wynosi odpowiednio od 65% do 100% zarobków. Zazwyczaj jest to około 67% pensji. Opcja ta dotyczy jedynie wnioskodawców, którzy pracowali w Niemczech i przeszli na Elternzeit. Osoba pracująca w Polsce będzie otrzymywała zasiłek macierzyński z Polski co w praktyce wyklucza wnioskowanie o Elterngeld.


 b) Jeśli wnioskodawca nie miał dochodu przed urodzeniem dziecka to wysokość świadczenia wynosić będzie 300€ miesięcznie 


 • Basiselterngeld + Partnermonate

 Do przyznanych 12 miesięcy pobierania świadczenia możemy ubiegać się o dodatkowe 2 miesiące (czyli łącznie 14 miesięcy). Warunkiem jest jednak to, iż na kolejne 2 miesiące wnioskodawcą musi zostać drugi rodzic. 


 • ElterngeldPlus

 Elterngeld Plus to świadczenie dla rodziców którzy pracują maksymalnie do 30 godzin tygodniowo. Wówczas prócz wynagrodzenia z pracy otrzymują świadczenie Elterngeld. Wysokość świadczenia wynosi połowę zasiłku Elterngeld wypłaconego rodzicom, którzy nie pracują podczas wychowania dziecka. Czas w jakim można otrzymywać wspomniany zasiłek wynosi 24 miesiące. 


 a) Osoby, które wybierają ElterngeldPlus, a nie pracowały, otrzymywać będą 150 € miesięcznie.

  

b) W przypadku wnioskodawców, którzy posiadali dochód z pracy i wybrali tą opcję, jednocześnie chcąc wrócić do pracy w niepełnym wymiarze czasu (maksymalnie 30 godzin tygodniowo) po narodzinach dziecka, sytuację przedstawia poniższa grafika: 


Elterngeld a zatrudnienie


 • Partnerschaftbonus

 W momencie gdy oboje rodziców pracuje, jednak nie więcej niż 25-30 godzin tygodniowo, w okresie co najmniej 4 miesięcy każdy z rodziców ma możliwość otrzymania dodatkowych 4 miesięcy dłużej świadczenia Elterngeld Plus. 

 Zliczenie wszystkich dodatkowych okresów pozwoli na opiekę nad dzieckiem w okresie nawet do 36 miesięcy. Nie trzeba wykorzystywać całego świadczenia. Okres opieki nad dzieckiem można wybrać w późniejszym czasie między 3 a 8 rokiem życia dziecka. 

Samotni rodzice mają prawo do pełnej premii partnerskiej.


  Geschwisterbonus  


Jeśli w naszym domu prócz noworodka mamy jeszcze inne dzieci i opiekujemy się nimi, można na nie otrzymać dodatek do świadczenia – tzw. Geschwisterbonus. W takim wypadku wysokość świadczenia może wzrosnąć o 10%, minimalnie o 75 €.

Zatem jeżeli pobieramy minimalną kwotę zasiłku w wysokości 300 €, razem z Geschwisterbonus otrzymamy 375 €.  


Geschwisterbonus można otrzymać po spełnieniu jednego z warunków: 

 • Oprócz noworodka mamy starsze dziecko, które jest pod naszą opieką i nie ukończyło 3 lat.

 • Oprócz noworodka mamy dwoje starszych dzieci, które są pod naszą opieką i nie ukończyły jeszcze 6 lat.

 • Oprócz noworodka mamy jeszcze dziecko niepełnosprawne, które znajduje się pod naszą opieką i nie ukończyło 14 lat.

Ciąża mnoga  


W przypadku ciąży bliźniaczej kwota świadczenia zostanie przyznane na oboje dzieci:

 • drugie 300 € w przypadku Basiselterngeld

 • drugie 150 € w przypadku ElterngeldPlus

 Taka sama sytuacja jest w przypadku trojaczków, czworaczków etc.. Na każde kolejne dziecko zostaną przyznane powyższe kwoty.  

 

Warto dodać, że dochód z Elterngeld musimy wykazać w zeznaniu podatkowym za rok, w którym rzeczywiście otrzymaliśmy środki z tego tytułu. W tym celu urząd przyznający świadczenia przesyła Mitteilung für Ihre Steuererklärung za dany rok. Znajduje się na nim informacja o okresie pobierania świadczenia i wypłaconej kwocie.

 

Jeśli nadal jest dla Ciebie coś niejasne bądź wahasz się jaką opcję pobierania świadczenia wybrać, nasi specjaliści doradzą i podpowiedzą jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze.

 

52 wyświetlenia0 komentarzy

コメント


bottom of page