top of page

Jak poprawnie się rozliczyć z podatku z Niemiec i nie pominąć żadnego istotnego dokumentu?


Warto wiedzieć o rozliczeniu podatku z Niemiec

Powszechnie wiadomo, że rozliczenie podatku z Niemiec może nie być takie proste. Sytuację mogą komplikować między innymi różne źródła dochodów, które uzyskaliśmy w trakcie roku podatkowego. By ułatwić nieco kompletowanie dokumentacji, postanowiliśmy  przybliżyć jakie dokumenty są wymagane do złożenia deklaracji podatkowej. Przedstawimy nie tylko jak wygląda niemiecka karta podatkowa ze stosunku pracy, ale także uświadomimy, jakie dokumenty potwierdzają pobieranie świadczeń zastępujących wynagrodzenie z Niemiec (np. zasiłku chorobowego lub zasiłku  dla bezrobotnych).

 

DOCHÓD Z TYTUŁU WYKONYWANEJ PRACY

Najczęściej źródłem dochodu jest dochód uzyskany z tytułu wykonywanej pracy. Możemy go udokumentować i uwzględnić w rozliczeniu za pomocą dwóch rodzajów dokumentów- Lohnsteuerbescheinigung oraz Lohn-Gehalts Abrechnung.


Lohnsteuerbescheinigung


Jest  odpowiednikiem naszego polskiego PIT11 . Elektroniczny wydruk zaświadczenia o podatku dochodowym otrzymasz od swojego pracodawcy pod koniec roku kalendarzowego, nie późnie jednakj niż w lutym następnego roku. Jeśli prace zakończysz w trakcie trwania roku podatkowego-  dokument możesz otrzymać od razu.  Jeśli w ciągu jednego roku pracowałeś dla różnych pracodawców, otrzymasz kilka zaświadczeń o podatku dochodowym. Za pomocą karty podatkowej możesz dowiedzieć się, jakich potrąceń Twój pracodawca dokonał z Twojego wynagrodzenia  oraz jakie odliczenia podatkowe i składki na ubezpieczenie społeczne opłaciłeś. Lohnsteuerbescheinigung  zawiera także informacje o Twoim stosunku pracy, takie jak np. okres zatrudnienia lub dane pracodawcy które musisz podać w zeznaniu podatkowym.
Abrechnung


W przypadku braku Lohnsteuerbescheinigung  istnieje także możliwość dokonania rozliczenia  na podstawie miesięcznych odcinków z wypłaty, tak zwanych Abrechnungów.  Konieczne wówczas jest dostarczenie wszystkich odcinków z wypłaty, a szczególnie tego z ostatniego miesiąca zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeśli w trakcie trwania roku podatkowego miałeś więcej pracodawców- konieczne są odcinki miesięczne od każdego z pracodawców.ŚWIADCZENIA ZASTĘPUJĄCE WYNAGRODZENIE


Nie tylko dochody ze stosunku pracy wymagają przedstawienia ich w urzędzie. W trakcie roku możemy pobierać różne  świadczenia, które należy wykazać w swojej deklaracji podatkowej. Powinieneś przedstawić w niemieckim urzędzie skarbowym dochody z poniższych tytułów: 


  • Zasiłek rodzicielski (ELTERNGELD)

  • Zasiłek macierzyński (MUTTERSCHAFTSGELD)

  • Zasiłek chorobowy (KRANKENGELD)

  • Zasiłek dla bezrobotnych (ARBEITSLOSENGELD I)

  • Zasiłek z tytułu  upadłości firmy (INSOLVENZGELD)

  • Dodatek za pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy

  • Renta


Otrzymanie powyższych świadczeń wiąże się z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego. Są one wolne od podatku, co oznacza, że ​​nie jest od nich odprowadzany podatek dochodowy, ale podlegają progresji. Oznacza to, że mają one wpływ na wysokość podatku, innymi słowy zwiększają stawkę podatkową.


ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH- ARBEITSLOSENGELD


Jeśli byłeś bezrobotny i pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych, otrzymasz z urzędu pracy zaświadczenie o wypłaconym zasiłku dla bezrobotnych. Powinno to nastąpić najpóźniej do lutego następnego roku (podobnie jak z Lohnsteuerbescheinigung). Najlepszym dokumentem potwierdzającym wysokość tego świadczenia jest  Leistungsnachweise zum Arbeitslosengeldbezug. W ostateczności może być również decyzja  decyzja przyznająca zasiłek, kwoty jednak w niej podane nie są w 100% tożsame z faktyczną kwotą otrzymaną zasiłku za określony czas.
ZASIŁEK CHOROBOWY (KRANKENGELD)


W przypadku pobierania zasiłku chorobowego (KRANKENGELD) dokumentem potwierdzającym jest  Bescheinigung über den Bezug von Entgeltersatzleistugen. Jest to dokument z ubezpieczalni, który potwierdza okres i wysokość wypłaconego świadczenia. Ubezpieczalnia wysyła go z końcem roku podatkowego (maksymalnie do lutego kolejnego roku).
ZASIŁEK RODZICIELSKI (ELTERNGELD)


Jeśli w danym roku podatkowym pobierałeś zasiłek rodzicielski (ELTERNGELD) koniecznie nas o tym poinformuj i prześlij nam decyzję przyznającą Elterngeld lub roczne podsumowanie informujące o wysokości wypłaconego zasiłku- Mitteilung

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU UPADŁOŚCI FIRMY (INSOLVENZGELD)


W niektórych przypadkach przy ogłoszeniu upadłości firmy, w której się pracowało, Agentur für Arbeit (odpowiednik polskiego urzędu pracy) przejmuje wypłacanie Insolvenzgeld (zasiłku z tytułu z upadłości firmy). Świadczenie to również jest konieczne do wykazania go w swojej deklaracji podatkowej. Potwierdzeniem jego otrzymywania i wysokości przyznanego świadczenia jest decyzja przyznająca zasiłek (INSOLVENZGELD).


DODATEK ZA PRACĘ W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY


Każdy, kto otrzymał zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy, który wynosił minimum 410 € miesięcznie  musi złożyć zeznanie podatkowe w następnym roku. Sam zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy jest wolny od podatku, jednak tak jak już wcześniej wspominaliśmy może skutkować wyższą stawką podatku. W niektórych przypadkach urząd skarbowy może zatem zażądać dodatkowej zapłaty podatku. Potwierdzeniem otrzymywania dodatku za pracę w niepełnym wymiarze czasu jest decyzja przyznająca dodatek.


DOCHÓD Z TYTUŁU POBIERANEJ RENTY/EMERYTURY


Dla osób otrzymujących emeryturę podstawową lub inną rentę z Niemiec dokumentem potwierdzającym wysokość otrzymanej emerytury jest Rentenbezugsbescheinigung lub Information über die Meldung an die Finanzverwaltung Inhalt der Rentenbezugsmitteilung für das Jahr….  Dokument ten to roczne podsumowania otrzymanej emerytury lub renty. Emeryci powinni otrzymać go w okolicach lutego/ marca z Deutsche Rentenversicherung. Decyzja przyznająca emeryturę nie zawiera wszystkich informacji, które są kluczowe do sporządzenia zeznanie podatkowego, niemniej jednak w ostateczności można się nią posiłkować przy sporządzaniu deklaracji podatkowej.Mamy nadzieję, że przynajmniej trochę rozjaśniliśmy, jakie dokumenty potwierdzające dochody powinny zostać uwzględnione w rocznym rozliczeniu podatkowym. Jeśli jednak miałeś jakiś dochód (czy to z pracy, czy z zasiłku)- a nie otrzymałeś z urzędu karty podatkowej- nie przejmuj się. Jesteśmy w stanie pomóc w uzyskaniu każdego dokumentu bezpośrednio z urzędu lub od pracodawcy. Zajmiemy się nie tylko pozyskaniem Twoich dokumentów, ale również wykonaniem poprawnie Twojej deklaracji podatkowej.


182 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page