top of page

Jakie dochody muszę ujawnić w rozliczeniu podatkowym w Holandii?

Przygotowując rozliczenie do holenderskiego lub polskiego urzędu skarbowego jesteś zobligowany do ujawnienia wszystkich osiągniętych przez Ciebie dochodów w każdym kraju za dany roku podatkowy.


Sprawdź z czym wiążę się niedopełnienie obowiązku ujawienia wszystkich dochodów tutaj


Kto wystawia karty podatkowe? 


  • Każdy pracodawca, u którego byłeś zatrudniony jest zobowiązany do przekazania Ci kart podatkowych.

  • Jeżeli pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych instytucją odpowiedzialną za wystawienie karty podatkowej jest urząd UWV

  • Karty podatkowe za zasiłek chorobowy możesz otrzymać zarówno z urzędu UWV, jak i od pracodawcy. Dzieje się tak, ponieważ za część wypłat odpowiadał pracodawca, natomiast urząd UWV przejął płatności zasiłku np. po zakończeniu kontraktu. W zależności od obowiązującego Cię kontraktu, całość zasiłku może wypłacać pracodawca, wówczas nie otrzymasz karty podatkowej z UWV.

  • Jeżeli pobierałeś rentę (WIA) wówczas kartę podatkową otrzymasz z urzędu UWV.

  • Jaaropgaaf za emeryturę z Holandii  otrzymasz z urzędu SVB. Natomiast jeżeli pobierasz emeryturę wypłacaną przez prywatne fundusze emerytalne, wówczas to one są zobowiązane do wystawienia kart podatkowych.

  • Jeżeli masz przyznaną rentę rodzinną (ANW) wówczas kartę podatkową otrzymasz z urzędu SVB.

  • Kartę podatkową za wcześniejszą wypłatę dodatkowego kapitału emerytalnego np. ze StiPP-u otrzymasz z funduszu, który dokonał wypłaty.Jakie dochody muszę ujawnić w rozliczeniu podatkowym w Holandii?Jakie dochody muszę ujawnić w rozliczeniu podatkowym w Holandii? Kto i kiedy powinien wystawić karty podatkowe?

Kiedy otrzymam Jaaropgaaf?


Karty podatkowe powinny trafić do Ciebie najpóźniej do połowy marca roku następującego po zakończonym roku podatkowym.

Nadal nie otrzymałeś wszystkich kart podatkowych?

 

Zgłoś się do nas, pomożemy.

Q&A Dochody w rozliczeniu podatkowym w Holandii


1.Czy można otrzymać kilka kart podatkowych od jednego pracodawcy?

Tak. Szczególnie w sytuacji gdy zatrudnienie było w pewnych okresach roku podatkowego. Zdarza się, że pracodawcy za każdy okres zatrudnienia wystawiają odrębną kartę podatkową.

2. Czy można otrzymać tylko jedną kartę podatkową u pracodawcy, jeśli pracowało się w kilku okresach w roku?

Tak. Pracodawca może zsumować osiągnięte przez Ciebie dochody i wystawić jedną zbiorczą kartę podatkową.

3. Dlaczego można otrzymać kartę od pracodawcy, u którego nie pracowało się w danym roku podatkowym?

Kartę podatkową od byłego pracodawcy otrzymasz, ponieważ pracodawca po zakończonym zatrudnieniu mógł wypłacić zaległą wypłatę/świadczenie urlopowe itp.

4. Czy pobierając świadczenie rodzinne z urzędu SVB otrzymasz kartę podatkową?

Nie.

5. Czy pobierając dodatek do ubezpieczenia lub dodatek do zasiłku rodzinnego otrzymasz kartę podatkową z Belastingdienst?

Nie.


194 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page