top of page

Odliczenie prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego w rozliczeniu z Niemiec – WYJAŚNIAMY

Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie czym tak właściwie jest prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego? Otóż jest to nic innego jak ponoszenie kosztów z tytułu mieszkania zarówno w rodzinnym kraju (w tym przypadku w Polsce), jak i w Niemczech. Ważnym jest, by wykazać, że nasze centrum interesów życiowych znajduje się w jednym kraju, a drugie miejsce zamieszkania posiada się z przyczyn zawodowych, czyli z tytułu wykonywanej pracy na terenie Niemiec. Aby potwierdzić, że dana osoba rzeczywiście prowadzi podwójne gospodarstwo domowe należy posiadać potwierdzenia, że ponosiło się opłaty za mieszkanie/dom w tych dwóch krajach.
Jeśli z odliczenia chce skorzystać osoba stanu wolnego, to by udowodnić, że jego centrum interesów życiowych znajduje się w Polsce musi być właścicielem domu lub mieszkania, za które ponosi opłaty. Potwierdzeniami, które akceptuje urząd są: akty własności, współwłasności, rachunki imienne za ponoszone koszty utrzymania domu/mieszkania w Polsce.


Najczęściej jednak z odliczeń kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego korzystają osoby będące w związkach małżeńskich. W ich przypadku urząd nie kontroluje już, czy w Polsce ponoszone są koszty utrzymywania domostwa. Sam fakt posiadania przez podatnika żony i dzieci mieszkających w Polsce stanowi o jego centrum interesów życiowych w kraju, gdzie przebywa rodzina.


Co zatem wchodzi w skład odliczeń podwójnego gospodarstwa domowego?

 • Zjazdy do Polski (maksymalnie 52 zjazdy w roku)

 • Wydatki na rozmowy telefoniczne z rodziną w Polsce

 • Koszty wynajmu mieszkania w Niemczech (czynsz) oraz wszelkich opłat około-czynszowych, czyli prądu, gazu, wody, internetu itp.;

 • Koszty umeblowania wynajętego mieszkania

 • Koszty przeprowadzki, która związana jest z wynajęciem mieszkania na terenie Niemiec ze względu na wykonywaną tam pracę

Aby urząd uwzględnił poszczególne odliczenia konieczne jest posiadanie potwierdzeń wskazujących, że poniesione koszty rzeczywiście miały miejsce. W przeciwnym razie mimo uwzględnienia ich w rozliczeniu, urząd może je odrzucić przy wydawaniu decyzji podatkowej.

Jakie potwierdzenia poniesionych kosztów akceptuje urząd?

 • wszelkie rachunki za paliwo

 • bilety lotnicze

 • bilety na pociąg

 • na udowodnienie zjazdów warto dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, jak również historię pojazdu z informacją o przejechanych kilometrach ze strony historiapojazdu.gov.pl

 • wystawione faktury za czynsz i opłaty około-czynszowe

 • jeśli pracodawca zapewniał zakwaterowanie na terenie Niemiec i comiesięczna wypłata była pomniejszana o należny czynsz to kopię wszystkich odcinków z wypłaty

W sytuacji, kiedy cała rodzina mieszka w Niemczech, a mimo to klient zjeżdża co jakiś czas do Polski, odliczenie podwójnego gospodarstwa domowego nie ma zastosowania. Urząd wiedząc, że cała rodzina przebywa na terenie Niemiec od razu przyjmuje, że to właśnie w tym kraju jest ich centrum interesów życiowych i nie ma powodu by zjeżdżać do Polski. W takiej sytuacji zazwyczaj odliczenia podwójnego gospodarstwa domowego zostają przez urząd odrzucone. W wyjątkowych przypadkach można oczywiście wykazywać, że istnieje bardzo ważny powód, dla którego zjazdy i/lub utrzymywanie domu w Polsce ma miejsce. Należy jednak pamiętać, że od woli urzędnika zależy, czy uzna przedstawiony przez nas powód i potwierdzenia za wystarczające.


Warto mieć na uwadze także to, aby dla własnego komfortu dokonywać kopii odesłanych do niemieckiego urzędu dokumentów. Niestety często zdarza się tak, iż dokumenty, które są odsyłane pocztowo nie docierają do urzędu. W takim przypadku urząd zazwyczaj wysyła pismo, w którym informuje na co czeka. Jeśli urząd nie otrzyma żądanych potwierdzeń, ani też podatnik nie zareaguje na żadną korespondencję z urzędu w tej sprawie, to odliczenie może zostać odrzucone. W takiej sytuacji istnieje oczywiście możliwość złożenia zażalenia na wydaną decyzję (należy tutaj pamiętać o terminie) wraz z kopią dokumentów, o które urząd prosił.


Często zdarza się również tak, że pracodawca rekompensuje swojemu pracownikowi koszty poniesione z tytułu podwójnego gospodarstwa domowego. Wówczas zostaje to potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Jeśli pomimo rekompensaty od pracodawcy podatnik chce skorzystać odliczeń i twierdzi, że rekompensowana było tylko część kosztów, to wówczas oczywiście część kosztów, które nie były rekompensowane możemy w rozliczeniu uwzględnić. Nigdy jednak nie można skorzystać z odliczenia podwójnie- rekompensaty poniesionych kosztów nie możemy ponownie odliczać w zeznaniu podatkowym.


Reasumując warto zastanowić się nad tym, czy jesteś w gronie osób, które mogą skorzystać z szeregu odliczeń związanych z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego. Mają one realny wpływ na wynik rozliczenia, dzięki nim w większości przypadków można uzyskać dużo wyższy zwrot podatku.


Jeśli podczas czytania artykułu nasunęły Ci się dodatkowe pytania możesz skontaktować się z naszą kancelarią. Nasi konsultanci chętnie rozwieją wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

739 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page