top of page

PIT 2023 - terminy, obowiązki, ulgi, odliczenia...

W związku z tym, że 30 kwietnia przypada w tym roku w niedzielę, termin na złożenie obowiązkowego rozliczenia podatkowego w polskim urzędzie skarbowym upływa z dniem 2 maja 2023 roku.Osoby posiadające dochody wyłącznie w Polsce, po 2 maja 2023 roku zostaną automatycznie rozliczeni przez system. Należy jednak pamiętać, że w takim rozliczeniu nie zostaną uwzględnione żadne przysługujące ulgi podatkowe oraz odliczenia od dochodu.


Do najczęściej stosowanych ulg i odliczeń podatkowych należą:

  • ulga prorodzinna,

  • ulga termomodernizacyjna,

  • ulga dla podatników do 26 roku życia,

  • odliczenia leków, wydatków na cele rehabilitacyjne,

  • odliczenia darowizn, honorowego krwiodawstwa.

Jeżeli posiadasz prawo do ulg podatkowych i z różnych przyczyn przegapiłeś termin rozliczenia się z fiskusem, w dalszym ciągu możesz złożyć korektę rozliczenia podatkowego.


Termin 2 maja 2023 roku jest szczególnie istotny dla osób, które chciałyby przeznaczyć 1,5% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego. Po przekroczeniu tego terminu nie będzie już możliwe przekazanie swojej pomocy w pierwszej deklaracji. W przypadku przekroczenia terminu w dalszym ciągu można przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego lub zmienić organizację , składając korektę zeznania w terminie do 2 czerwca 2023 roku. W tej części chcielibyśmy obalić jeden z mitów związanych z przekazywaniem 1,5% podatku. Wbrew powszechnej opinii przekazanie tych środków nie ma żadnego wpływu na kwotę zwrotu podatku.


Poniżej przedstawimy kilka sytuacji, w których automatyczne rozliczenie po 2 maja 2023 roku będzie wiązało się z koniecznością złożenia korekty rozliczenia podatkowego lub złożenia rozliczenia wraz z czynnym aktem żalu.


W przypadku osiągnięcia dochodu wyłącznie poza terytorium Polski konieczne jest złożenie deklaracji do 2 maja 2023 roku, ponieważ system elektroniczny nie wykona naszego rozliczenia automatycznie. Częstym błędem popełnianym przez podatników jest złożenie rozliczenia „zerowego” na formularzu PIT-37. Pracując za granicą, należy wykazać osiągnięte dochody przed fiskusem stosując formularz PIT-36. W takim przypadku konieczne jest złożenie korekty rozliczenia podatkowego na właściwym formularzu.


Co w sytuacji, gdy nie złożyło się w terminie rozliczenia podatkowego wykazującego dochód osiągnięty poza Polską?

Przede wszystkim nie należy zwlekać ze złożeniem deklaracji podatkowej. Jeżeli zostaniemy wezwani przez US do złożenia rozliczenia podatkowego w celu ujawnienia dochodu spoza Polski, istnieje poważne ryzyko, że urząd nałoży karę finansową za niezłożenie w terminie obowiązkowego zeznania podatkowego.

Złożenie rozliczenia podatkowego po terminie nie musi się wiązać z karą. Wystarczy uprzedzić wezwanie do rozliczenia z US. Składając deklarację podatkową konieczne jest dołączenie do niego „czynnego aktu żalu”, w którym zawiadamiamy US o popełnieniu czynu zabronionego jakim jest niezłożenie rozliczenia podatkowego w ustawowym terminie wraz z podaniem powodu niedotrzymania terminu.


Kolejnym powodem przemawiającym za dotrzymaniem terminu jest ewentualna dopłata do podatku. W związku z ograniczeniem ulgi abolicyjnej od roku podatkowego 2021 zdarzają się sytuacje, w których mimo pracy poza Polską należy zapłacić podatek także do polskiego urzędu skarbowego. Termin zapłacenia tego podatku upływa także w dniu 2 maja 2023 roku. Od tego dnia US ma prawo naliczyć dodatkowe odsetki tym samym zwiększyć dopłatę do podatku.


Należy pamiętać, że pracując poza Polską można uwzględnić także ulgę prorodzinną. W sytuacji pojawiania się ewentualnej dopłaty wliczenie ulgi prorodzinnej może całkowicie zniwelować dopłatę do polskiego fiskusa.


W przypadku uzyskania dochodów z Polski oraz innego kraju i nie złożenia rozliczenia w terminie, system wykona rozliczenie automatycznie, jednak uwzględni wyłącznie dochody z Polski. Oczywiście będzie się to wiązało z koniecznością złożenia korekty rozliczenia podatkowego oraz ryzykiem ponoszenia niepotrzebnych kosztów związanych np. z oddaniem nienależnie wypłaconego zwrotu podatku wraz z odsetkami.


Należy mieć świadomość, że urzędy skarbowe wymieniają się informacjami dotyczącymi dochodów osiąganych przez podatników w różnych państwach. Oznacza to, że prędzej czy później zostaną Państwo wezwani do złożenia korekty rozliczenia. Im później to nastąpi tym większa może się okazać dopłata do polskiej skarbówki, ponieważ zostanie ona powiększona o naliczone odsetki.


Osoby oddelegowane do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę, po zakończonym roku otrzymują PIT-11 wraz z kartą podatkową z państwa, do którego były delegowane. W takiej sytuacji należy złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 z uwzględnieniem podziału na dochód polski i zagraniczny.

W przypadku braku rozliczenia w terminie, urząd wykona rozliczenie automatycznie traktując osiągnięty dochód jako pochodzący wyłącznie z Polski. Najczęściej będzie się to wiązało z wysoką dopłatą do polskiego urzędu skarbowego, ponieważ na PIT-11 nie ma informacji o podatku jaki został zapłacony w państwie, do którego było się oddelegowanym. Żeby uniknąć dopłaty należy jak najszybciej złożyć korektę deklaracji na formularzu PIT-36 z rozbiciem dochodu na ten pochodzący z oddelegowania oraz dochód z Polski, o ile taki występował.

150 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page