top of page

POLSKI ŁAD 2.0

Zaktualizowano: 13 sty 2023

W tym artykule krótko wskażemy zmiany, jakie niesie za sobą obowiązujący od 01.07.2022 Polski Ład 2.0 dla podatników rozliczających PIT 37 lub PIT 36. Wykażemy stan dotychczasowy oraz stan obecny, którym należy kierować się przy rozliczaniu PIT za rok 2022.


Zmiany w kwocie wolnej od podatku, progach oraz stawkach podatkowych.

Jak było?

 • Do roku 2021 włącznie obowiązywała kwota wolna w wysokości 8 000 zł.

 • II stopień podatkowy zaczynał się od kwoty powyżej 85 528 zł.

 • Stawki podatkowe wynosiły 17% i 32%.

Jak jest?

 • Kwota wolna została podniesiona do 30 000 zł.

 • II stopień podatkowy zaczyna się od kwoty powyżej 120 000 zł.

 • Stawki podatkowe wynoszą 12% i 32%.

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku.


Jak było? Podatnik mógł odliczyć od podatku ogromną większość zapłaconej składki zdrowotnej. Sama składka wynosiła 9%, natomiast możliwe do odliczenia było 7,75%, co efektywnie obniżało podatek do zapłaty/podwyższało zwrot podatku.


Jak jest?

Pracodawca nie wykaże w PIT 11 składki zdrowotnej, a co za tym idzie, podatnik nie będzie mógł odliczyć jej od podatku.


Zmiana maksymalnego dochodu pełnoletniego dziecka do ulgi na dziecko.


Jak było?

Przed wdrożeniem Polskiego Ładu 2.0, maksymalny roczny dochód pełnoletniego dziecka do lat 25, aby rodzic mógł skorzystać z ulgi na to dziecko, wynosił 3089 zł.


Jak jest?

Po wdrożeniu Polskiego Ładu ten dochód wzrósł do 16 061,28 zł i obowiązuje już od PIT za rok 2022.Ulga jako samotny rodzic - 1.500 zł dla rodzica.

Jak miało być?

Według pierwszej wersji Polskiego Ładu rozliczenie z dzieckiem, tj. rozliczenie jako samotnie wychowujący rodzic, miało zostać zastąpione stałą ulgą w wysokości 1500 zł.


Jak jest?

Ostatecznie w drugiej wersji ustawy ten pomysł porzucono i rozliczenie jako samotnie wychowujący rodzic pozostanie opcją na dotychczasowych zasadach. W tym miejscu należy pamiętać, że ten rodzaj rozliczenia można porównać do rozliczenia wspólnego z małżonkiem, tj. zyskuje się na podwójnej kwocie wolnej od podatku, ale dodając do deklaracji właśnie dziecko. Nie jest to zatem tożsame z ulgą prorodzinną! Podatnik rozliczający się w ten sposób nadal będzie mógł zastosować ulgę na dzieci.Ulga dla rodzin wielodzietnych (ulga 4+)

Ulga 4+ jest to całkowicie nowa ulga. Ulga to pozwala podatnikom z 4 lub większą liczbą dzieci na zwolnienie z podatku dochodu do kwoty 85.528 zł rocznie. Co ważne, ulga ta przysługuje każdemu z rodziców/opiekunów, więc tą kwotą zwolnienia nie trzeba się dzielić. Trzeba także pamiętać, że tę ulgę można łączyć z kwotą wolną od podatku (dodatkowe 30 000 zł) oraz z ulgą prorodzinną. Zatem podatnik korzystający z takiego zwolnienia nadal będzie uprawniony do odliczenia każdego dziecka i uzyskania dodatkowej kwoty odliczenia od podatku wedle dotychczasowych zasad. Przy 4 dzieci takie dodatkowe odliczenie wyniesie 6924,12 zł + 2700 zł na każde kolejne dziecko.

Ulga na powrót lub zmianę rezydencji podatkowej.

Jest to nowa ulga. Pozwala ona na zwolnienie z opodatkowania kwoty 85.528 zł pod warunkiem zmiany rezydencji podatkowej na Polską oraz spełnienia kilku innych wymagań.

Prawo do zwolnienia dotyczy określonych źródeł dochodu:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

 • umów zlecenie,

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej liniowo, na zasadach ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

– w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.

Ulga przysługuje podatnikowi, który przeniósł swoją rezydencję podatkową do Polski w 2022.Zmiany w uldze rehabilitacyjnej.


Do roku 2021 włącznie podatnik mógł odliczyć w ramach ulgi wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.


Od 2022 odliczeniu będą również podlegać wydatki na ich najem.

W przypadku poniesionych wydatków za pobyty lecznicze oraz zabiegi rehabilitacyjne podatnik będzie mógł odliczyć od dochodu:

 • wydatki za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;

 • wydatki za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji leczniczej (dotychczas odliczeniu podlegały jedynie wydatki poniesione za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i w tych zakładach jedynie osób niepełnosprawnych);

 • wydatki za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne;

 • wydatki na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Kolejną zmianą jest możliwość odliczenia wydatków na przewóz osób niepełnosprawnych i dzieci niepełnosprawnych do lat 16 bez względu na cel tego przewozu. Do roku 2021 włącznie tym celem musiał być przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

W 2022 r. kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniająca jej opiekuna do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej do własnych dochodów wynosi 16 061,28 zł (w 2022 r. renta socjalna wynosi 1338,44 zł).Zwolnienie dla przyszłych emerytów.


Nowym zwolnieniem z podatku jest zwolnienie dla podatników, którzy mimo nabytych uprawnień do świadczeń emerytalnych decydują się na ich niepobieranie i pozostanie w stosunku pracy. Gdy zostanie spełniony ten warunek, podatnik może skorzystać ze zwolnienia od dochodu w maksymalnej kwocie 85.528 zł, co można połączyć z kwotą wolną 30 000 zł jeśli zarobki przekraczają próg 85.528 zł.160 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page