top of page

Toeslagen – co nowego w dodatkach za rok 2021

Większość osób wie czym są „Toeslgen”, lecz niewiele osób z nich korzysta. Dla tych co nie wiedzą przypominamy. Toeslagen to tzw. dodatki, czyli świadczenia pieniężne przyznawane przez holenderski urząd Belastingdienst. Generalnie każda osoba mieszkająca lub pracująca na terenie Holandii może starać się o dodatki, jeżeli spełnia określone kryteria. Podstawowe tego typu świadczenia to: Zorgtoeslag (dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego), Kindgebonden Budget (dodatek do zasiłku rodzinnego), Huurtoeslag (dodatek mieszkaniowy) i Kinderopvantoeslag (dodatek opiekuńczy).


Dlaczego Polacy tak rzadko korzystają z darmowych pieniędzy?


Większość rodaków pracujących w Holandii na to pytania odpowie, że boi się srogich „kar” nakładanych przez urząd w związku z nieodpowiednim pobieraniem świadczeń. Nic bardziej mylnego. Nie można nałożyć kary za pobieranie dodatku, który jest przecież dobrowolny. Owszem zdarzają się sytuacje, w których urząd wysyła tzw. czeki z kwotą, którą należy oddać do urzędu, lecz nie jest to kara, a jedynie żądanie zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy.


Aby dokładniej zrozumieć na czym polega problem i przestać w końcu bać się wnioskowania o dodatki, w dalszej części artykułu omówimy dokładnie działanie podstawowego dodatku - Zorgtoeslag. To właśnie przy jego wypłacie najczęściej wynikają pewne nieprawidłowości, a co za tym idzie późniejsza konieczność zwrotu pieniędzy.


Aby otrzymać dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii, należy spełniać kilka podstawowych warunków. Po pierwsze należy mieć ukończone 18 lat i posiadać wykupione holenderskie ubezpieczenie zdrowotne. Wiąże się to z tym, że albo mieszkamy w Holandii, albo legalnie jesteśmy tu zatrudnieni, wobec czego jesteśmy zobligowani do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Spełnienie tych dwóch warunków, już daje nam prawo do wnioskowania o dodatek. To czy dodatek dostaniemy, uzależnione jest od kryterium dochodowego i majątkowego. Otóż świadczenie to jest zależne od uzyskanych w danym roku dochodów oraz posiadanego majątku. Innymi słowy, jeżeli nasz majątek nie przekracza określonej kwoty a nasz dochód nie jest zbyt wysoki, to dodatek do ubezpieczenia zostanie nam przyznany. To w jakiej kwocie, zależy tylko od wysokości dochodu - im wyższy dochód tym niższy dodatek. Oczywiście w przypadku osób będących w związku małżeńskim lub posiadających tzw. toeslag-partnera, dochód jest łączony i odpowiada innym progom. Dokładne kwoty przedstawione są w karcie Toeslagów 2021, którą zamieszczamy pod artykułem.


Do tej pory wszystko wydaje się proste, dlaczego więc Polacy tak często unikają Toeslagów? Sytuacja komplikuje się przy procedurze wypłaty dodatków. Świadczenia z Belastingdienst są wypłacane miesięcznie, „z góry”, co doskonale widać na kalendarzu wypłaty dodatków, który zamieszczamy pod artykułem. Oznacza to, że przy obliczaniu należnego świadczenia, urząd kieruje się szacunkowym dochodem z zeszłorocznej deklaracji podatkowej lub kwotą podaną we wniosku o otwarcie lub aktualizację dodatku. I tu zaczynają się problemy, ponieważ na początku roku, nie zawsze jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, jak potoczy się nasza sytuacja zawodowa i życiowa. Możemy przecież zmienić pracę, dostać podwyżkę lub w trakcie roku wrócić na stałe do Polski. Co wtedy dzieje się z dodatkiem? Jeżeli nasze dochody znacznie wzrosną w stosunku do lat ubiegłych, w efekcie dodatek będzie należał nam się niższy bądź nie będzie należał się wcale. To samo w przypadku, kiedy rezygnujemy z pracy w Holandii i przestajemy opłacać ubezpieczenie zdrowotne. Tracimy wówczas prawo do otrzymywania świadczenia. Jeżeli w porę urząd nie uzyska od nas odpowiedniej informacji, dodatek będzie wypłacany zgodnie ze wcześniejszymi założeniami, w stałej kwocie. Prędzej czy później urząd dowie się o zmianach w naszej sytuacji życiowej lub materialnej i na nowo przeliczy należny dodatek. W przypadku nadpłaty, dostaniemy wezwanie do oddania niesłusznie wypłaconego świadczenia. W przypadku niedopłaty urząd sam przeleje nam należne pieniądze.


Jak zatem bezpiecznie korzystać z Toeslagów? Najlepiej robić to z pomocą doświadczonego biura podatkowego, które doskonale zna procedury i przepisy związane z przyznawaniem dodatków i jest w stanie w umiejętny sposób je poprowadzić. Oczywiście nieodzowna jest tutaj stała współpraca z biurem, które należy na bieżąco informować o wszelkich zmianach w swojej sytuacji życiowej lub materialnej. Bez tej wiedzy, nawet doświadczona kancelaria nie jest w stanie w odpowiedni sposób zareagować, po to by klient nie musiał żadnych pieniędzy oddawać.


716 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page