top of page

Zadbaj o to by, Twoja deklaracja podatkowa była poprawnie wypełniona.

Coraz więcej deklaracji podatkowych składanych do Belatingdienst, jest wypełnionych błędnie, bądź zawierają niepełne informacje. W świetle holenderskiego prawa podatkowego, w rocznym zeznaniu oprócz dochodów, należy podać wysokość posiadanego majątku tzw. Vermogen. Pojęcie to można przetłumaczyć jako kapitał, czyli majątek, w którego skład wchodzą posiadane pieniądze oraz inne aktywa. Okazuje się, że wielu podatników, a nawet biura rozliczeń podatkowych nie uwzględniają kapitału przy składaniu deklaracji. Poniższy artykuł ma na celu przybliżyć temat poprawnego obliczania wysokości posiadanego majątku.

Vermogen ma wpływ na to czy dana osoba jest podatnikiem kwalifikowanym w Holandii. Z pojęciem tym można się również spotkać można przy wypełnianiu zaświadczenia o dochodach z Polski, dlatego poprawne ustalenie wysokości posiadanego majątku jest bardzo istotne. Należy pamiętać, że wartość kapitału nie jest bezpośrednio objęta podatkiem. Jedynie osoby zameldowane na terenie Holandii odprowadzają podatek od części posiadanego majątku.

Czym jest kapitał w świetle holenderskiego prawa?

 • pieniądze na rachunku bankowym,

 • pieniądze na rachunku oszczędnościowym (lokata)

 • gotówka (powyżej 527€ lub 1044 € wspólnie z partnerem fiskalnym)

 • wartość posiadanych nieruchomości, wyłączając miejsce zamieszkania (tylko jedna nieruchomość może być uznana za miejsce zamieszkania)

 • wartość posiadanych akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych

 • wartość posiadanych kryptowalut

 • wartość cennych przedmiotów przetrzymywanych w skrytkach bankowych lub depozytach

 • wartość niektórych ubezpieczeń (na życie, majątkowe) – w przypadku wątpliwości, przedstaw nam posiadane polisy, a pomożemy ustalić które z nich wchodzą w skład twojego kapitału

Czym zatem NIE jest kapitał w świetle holenderskiego prawa?

 • Wszystkie środki trwałe będące ruchomościami np.:

 • Samochód lub łódź

 • Biżuteria (nie przetrzymywana w banku lub innym depozycie)

 • Antyki i dzieła sztuki (nie przetrzymywane w banku lub innym depozycie)

 • Wartość oraz dochód z posiadanej nieruchomości będącej Twoim miejscem zamieszkania

 • Dochód ze sprzedaży posiadanego majątku. Sprzedając nieruchomość wartą 100 000 € saldo naszego majątku nie zmienia się. W rzeczywistości zamieniamy majątek o wartości 100 000 € z nieruchomości na gotówkę.

Jeżeli ustalisz wysokość swojego kapitału, zanim podasz go w rozliczeniu podatkowym, warto zapamiętać kilka istotnych faktów.

Długi - wartość posiadanego kapitału można pomniejszyć o wartość posiadanych zobowiązań. Zadłużenie, które można odliczyć to między innymi:

· Długoterminowe kredyty i pożyczki

· Kredyty hipoteczne na nieruchomości niebędące miejscem zamieszkania

· Kredyty studenckie

· Kredyty w rachunku bieżącym (nie dotyczy kart kredytowych)

Minimalna wartość zobowiązań, które można odliczyć od kapitału wynosi 3000 € lub 6000 €, gdy rozliczasz się z partnerem fiskalnym

Data – wartość posiadanego kapitału ustalana jest na pierwszy dzień rozliczanego roku, tzn. rozliczając się za rok 2018 podajemy posiadany kapitał na dzień 01-01-2018. Majątek, który mieliśmy przed tą datą lub nabyliśmy później nie wchodzi w skład naszego kapitału np.:

· We wrześniu 2017 roku wygrałeś na loterii 10 000 €, lecz do stycznia 2018 wydałeś wszystkie pieniądze na ubrania, wycieczki i sprzęt agd. W tej sytuacji wspomniana kwota nie wchodzi w skład twojego kapitału

· W marcu 2017 roku sprzedajesz swoje mieszkanie za 100 000 €, lecz przed styczniem 2018 całą gotówkę przeznaczasz na zakup nowego, do którego się wprowadzasz. W tej sytuacji gotówka ze sprzedaży mieszkania nie wchodzi w skład kapitału

· W styczniu 2018 roku posiadałeś akcje, których wartość wynosiła 5000 €. W kwietniu 2018 wartość akcji wzrosła do 8000 €. Składając deklarację za rok 2018 twój kapitał powiększysz o wartość akcji w styczniu, czyli 5000 €.

Podsumowując, twój kapitał za rok 2018 jest równy majątkowi posiadanemu w dniu 01-01-2018 pomniejszonemu o łączne zadłużenie na dzień 01-01-2018.

Wartość kapitału wolna od podatku – jeżeli wartość Twojego majątku nie jest zbyt wysoka, nie musisz uwzględniać jej w deklaracji podatkowej. Poniższa tabela przedstawia wartość kapitału, który nie podlega opodatkowaniu, na przestrzeni ostatnich 3 lat.


Dlaczego jest to takie ważne?

Od kiedy wprowadzono standardy CRS (Common Reporting Standards – system wymiany informacji pomiędzy bankami i instytucjami podatkowymi), ukrywanie informacji o stanie swojego majątku przed instytucjami podatkowymi za granicą, stało się niemożliwe. System CRS działa we wszystkich państwach członkowskich należących do Unii Europejskiej.

Wszystkie banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe podlegają standardom CRS, więc informacje o saldzie rachunku, kredytach, hipotekach, ubezpieczeniach, itp. są udostępniane urzędowi skrabowemu w Holandii – Belastingdienst.

Kolejnym powodem, dlaczego tak ważne jest prawidłowe przedstawianie informacji o swojej sytuacji finansowej jest zaświadczenie o dochodach, które należy załączyć do deklaracji podatkowej. Bardzo często zdarza się, że urząd skarbowy w Polsce błędnie wypełnia wspomniane zaświadczenie. Jest to wynikiem tego, że polski urząd skarbowy sugeruje się polskim prawem podatkowym, które znacząco różni się od tego w Holandii. Błędnie wypełnione i wysłane zaświadczenie o dochodach z Polski, może nieść ze sobą bardzo poważne konsekwencje, w postaci nakazu zwrotu pieniędzy do urzędu Belastingdienst. Niektóre kwoty sięgają nawet kilku tysięcy euro!

Bardzo ważne jest, aby zaświadczenie o dochodach [LINK-URL] zanosić do polskiego urzędu skarbowego wraz z instrukcją, jak je poprawnie wypełnić.

Wszystkie składniki majątku lub dochodu wymienione w niniejszym artykule nie powinny znaleźć się w zaświadczeniu o dochodach jako oddzielne składniki. Należy je przeliczyć zgodnie z wytycznymi i wpisać w odpowiednie miejsce na zaświadczeniu jako jedną kwotę. Jeżeli zauważysz, że urząd błędnie wypełnił, wspomniane kwoty, zwróć im uwagę wskazując punkt 4r na instrukcji do zaświadczenia.

954 wyświetlenia0 komentarzy

Comentarios


bottom of page