top of page

Zakończenie zatrudnienia w Niemczech – na co zwrócić uwagę?

Sytuacja zakończenia pracy może powodować pewnego rodzaj stres i wiązać się z niepewnością dlatego chcemy przybliżyć kilka ważnych informacji związanych z tym faktem.  Przygotowaliśmy artykuł, który wskazuje na co należy zwrócić uwagę w tym okresie. 


Rozwiązanie stosunku pracy oraz okres wypowiedzenia


Rozwiązania stosunku pracy niezależnie; czy wychodzi ze strony pracodawcy; czy pracownika; zawsze musi mieć formę pisemną. Decydującym dla rozpoczęcia biegu terminu wypowiedzenia jest samo doręczenie tego pisma.


Okres wypowiedzenia umowy o pracę w Niemczech:


Czas zatrudnienia

Okres wypowiedzenia

Od zera do 6 miesięcy (Okres próbny)

2 tygodnie

Siedem miesięcy do 2 lat

4 tygodnie do 15. Albo do końca miesiąca kalendarzowego 

2 lata

1 miesiąc do końca miesiąca kalendarzowego

5 lat

2 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego

8 lat

3 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego

10 lat

4 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego

12 lat

5 miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego

15 lat

6 miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego

20 lat

7 miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego


Jakie dokumenty powinieneś otrzymać oraz na co zwrócić uwagę po ukończeniu zatrudnienia?


 • Jeśli byłeś legalnie zatrudniony w Niemczech na zasadzie umowy o pracę, umowy na czas określony, umowy o dzieło lub sezonowej, na zakończenie pracy powinieneś otrzymać niemieckie świadectwo pracy (Das Arbeitszeugnis). Świadectwo pracy zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące stosunku pracy i stanowi dowód prawidłowego ustalenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Jeżeli pracodawca z jakiegoś powodu stawia opór z wystawieniem tego dokumentu to można zgłosić się do najbliższego oddziału Deutsche Rentenversicherung i poprosić o wyciąg z okresami

zatrudnienia na terenie Niemiec.


 • Po zakończeniu  stosunku pracy pamiętaj także o pozyskaniu karty podatkowej z Niemiec (Lohnsteuerbescheinigung). Każdemu odchodzącemu pracownikowi przysługuje wydruk elektronicznego zaświadczenia o podatku dochodowym. Agencja pracy potrzebuje tych informacji, aby sprawdzić Twoje ostatnie dochody i określić odpowiedni zasiłek dla bezrobotnych.


 • Sprawdź czy nie przysługują Ci jeszcze niezaspokojone roszczenia takie jak niewykorzystany urlop roczny lub niewpłacone godziny na koncie czasu pracy (Arbeitszeitkonto).


 • Zwróć uwagę na to, czy otrzymałeś ostatnie wynagrodzenie po zakończeniu stosunku pracy w umówionym terminie (np. 15 dnia następnego miesiąca).Zakończenie zatrudnienia w Niemczech - ochrona ubezpieczenia zdrowotnego, wymeldowanie, dokumentacja, zasiłek rodzinny, okres wypowiedzenia

Po rozwiązaniu stosunku pracy istotne jest również wyjaśnienie kwestii ubezpieczenia.


Jeżeli twój stosunek pracy został rozwiązany, to podlegasz ochronie ubezpieczenia zdrowotnego jeszcze przez okres 30 dni (jednego miesiąca). Może zostać ono przedłużone, jeśli:


 • znajdziesz nową pracę,

 • jeżeli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych lub

 • jesteś doubezpieczony przez partnera/partnerkę.


Jeżeli tak nie jest, musisz się ubezpieczyć „dobrowolnie” (freiwilige Versicherung) i samodzielnie opłacać składki. W przypadku planowanej emigracji z Niemiec po zakończeniu pracy, osoba taka powinna wymeldować się ze swojego miejsca zamieszkania i poinformować o tym kasę chorych. Brak wykonania tego obowiązku może skutkować kontynuowaniem żądania składek przez kasę chorych, o czym może przypominać drogą pocztową.


Kończąc zatrudnienie i wyjeżdżając z Niemiec, pamiętaj o tym, aby się wymeldować.


Zaświadczenie o wymeldowaniu jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ stanowi potwierdzenie uznawane przez wiele innych urzędów. W wielu przypadkach zaświadczenie o wymeldowaniu jest wykorzystywane do udowodnienia zmiany miejsca zamieszkania w niemieckim urzędzie skarbowym Finanzamt.


Potwierdzenie wymeldowania jest również wymagane w przypadku wymeldowania z niemieckiej firmy ubezpieczeniowej. Aby skutecznie wyrejestrować się z niemieckiego ubezpieczenia ustawowego, należy uzyskać zaświadczenie o wyrejestrowaniu z adresu w Niemczech.


Rejestracja jako osoba bezrobotna w Niemczech.


Otrzymałeś wypowiedzenie, a chcesz zostać w Niemczech? W takim wypadku zgłoś się natychmiast (w ciągu 3 dni) do urzędu pracy w celu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Jeżeli zgłosisz się za późno, na zasiłek dla bezrobotnych może zostać nałożony okres karencji.


Jeżeli byłeś zatrudniony i składki na ubezpieczenie społeczne w ciągu ostatnich 30 miesięcy były płacone przynajmniej przez 12 miesięcy, masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych I (ALG I). W innym przypadku możesz złożyć wniosek o przyznanie Ci zasiłku dla bezrobotnych II (ALG II) w JobCenter.


Ważne! Jeżeli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych, masz nadal ubezpieczenie zdrowotne!


Zakończyłeś prace w Niemczech a pobierasz świadczenia rodzinne w Niemczech?

 

Familenkasse musi być pilnie informowana  o wszystkich istotnych zmianach w życiu prywatnym i zawodowym! Chcąc uniknąć zwracania dużej kwoty zasiłku z Niemiec pamiętaj o pilnym zgłoszeniu zakończenie zatrudnienia w formie:


 • świadectwa pracy

 • ostatniego odcinka z wypłaty

 • zaświadczenia od pracodawcy zawierającego informację o zakończeniu zatrudnienia

 • rocznej karty podatkowej (Lohnsteuerbescheinigung)

 • wypowiedzenia umowy


Udokumentuj Twój okres zatrudnienia lub ubezpieczenia w Niemczech.


Udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą wliczają się do okresu pracy w zakresie polskich praw pracowniczych. Oznacza to, że ubiegając się o świadczenia socjalne lub nową pracę, odpowiednie władze uwzględnią także okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia w innych krajach. Okres ubezpieczenia lub zatrudnienia potwierdzany jest na formularzu unijnym PD U1 (dawniej E 301).

 

Nasza Kancelaria w przypadku trudności może pomóc  w tym procesie i przejąć na siebie między innymi kontakt z kasą chorych lub urzędem meldunkowym oraz pomóc pozyskać formularz PDU1 potwierdzający okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia w Niemczech.


Jeśli jeszcze jakaś kwestia związana z zakończeniem pracy na terenie Niemiec jest dla Państwa kłopotliwa - zapraszamy do kontaktu, poinformujemy jak możemy pomóc.

36 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page