top of page

Zasiłek rodzinny z Holandii | Zgłaszanie zmian do SVB | Brak wypłaty Kinderbijslag

Zasiłek rodzinny z Holandii - warunki

Starając się o zasiłek rodzinny w Holandii musimy spełnić kilka warunków formalnych, by uzyskać prawo do świadczenia. Gdy uzyskamy już pozytywną decyzję, a wpłaty z SVB wpływają regularnie często zapominamy, że nadal ciążą na nas pewne obowiązki względem SVB.


Zasiłek rodzinny w Holandii dla Polaków * Brak wypłaty Kinderbijslag * Dlaczego nie wpłynęły pieniądze z SVB

Dlaczego nie wpłynęły pieniądze z SVB?

Samo uzyskanie prawa do zasiłku nie oznacza, że od teraz nic już nie musimy. SVB cyklicznie będzie wysyłało do nas ankiety aktualizacyjne. Będą one dotyczyły naszego zatrudnienia, kontaktów z rodziną, oraz uczęszczaniem do szkoły dzieci powyżej 16 roku życia. Jeżeli nasza sytuacja rodzinna/zawodowa jest bardziej skomplikowana, to SVB może wysłać do nas tzw. ankietę niestandardową, z konkretnymi pytaniami dotyczącymi naszej sytuacji.


Odpowiadanie na tego typu zapytania jest naszym obowiązkiem, ponieważ nieodesłanie wypełnionych ankiet będzie skutkowało wstrzymaniem prawa do zasiłku rodzinnego, a wysyłanie ich po wyznaczonym terminie naraża nas na otrzymanie kary z SVB w wysokości min. 5% kwoty zasiłku, jednak nie mniej niż 25 €. W przypadku naliczenia takiej kary SVB potrąca ją z bieżącej kwoty wypłacanego zasiłku, co powoduje że w danym kwartale otrzymujemy niższe świadczenie. W naszym interesie jest zatem reagowanie na pisma i ankiety z SVB w wyznaczonych terminach.


Ważną kwestią w prowadzeniu zasiłku rodzinnego z Holandii dla Polaków jest fakt zgłaszania istotnych zmian w naszej sytuacji zawodowej i rodzinnej do SVB. SVB nakłada na nas obowiązek zgłaszania zmian w terminie do 6 tygodni od ich zaistnienia. Nie zgłoszenie ich również może skutkować naliczeniem kar.


Co zatem należy zgłaszać do SVB?

Wszystkie zmiany dotyczące naszej sytuacji zawodowej:

  • rozpoczęcie, lub zakończenie pracy

  • zmiana pracodawcy

  • pobieranie zasiłku chorobowego z UWV

  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych z UWV lub PUP

To samo odnosi się do naszego partnera, w szczególności jeżeli ten z dziećmi przebywa w Polsce, ponieważ powyższe zmiany mają wpływ na koordynację i pierwszeństwo wypłaty świadczeń rodzinnych. Każda taka zmiana może spowodować zmianę płatnika świadczeń. Dlatego należy szczególnie mieć na uwadze wszelkie zachodzące zmiany i natychmiastowe ich zgłaszanie do SVB.


Zgłaszamy również zmiany dotyczące sytuacji rodzinnej:

  • zawarcie związku małżeńskiego

  • rozwód

  • śmierć partnera/dziecka na które pobierano świadczenia

Tego typu zmiany zgłaszamy dosyłając akty europejskie. Zgłaszać należy również zmiany w pobieranych świadczeniach rodzinnych spoza Holandii: zasiłki rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+, RKO itp.

Powyższe należy zgłaszać dosyłając uzyskane decyzje z ZUS lub urzędu wojewódzkiego.

Mniej istotną zmianą nie mającą wpływu na wypłatę zasiłku, ale która może utrudnić późniejsze procedury jest zgłaszanie zmiany adresu zameldowania. SVB po naszym adresie sprawdza pod jaki urząd wojewódzki podlegamy i tam zgłasza się po część informacji. Jeżeli przeprowadzamy się w obrębie województwa nie będzie większych problemów, ponieważ urząd wojewódzki pozostanie bez zmian. Jednak w momencie gdy zmieniając miejsce zamieszkania zmieniamy również województwo, zmienia się instytucja odpowiedzialna za sprawy związane z koordynacją. Więcej na temat koordynacji i zasiłku dyferencyjnego dowiesz się TUTAJ.


SVB w trakcie pobierania przez nas świadczeń co jakiś czas wysyła zapytania do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Na czas oczekiwania na odpowiedź swojej siostrzanej instytucji zazwyczaj wstrzymuje wypłaty zasiłku rodzinnego. Jeżeli SVB skieruje dokumenty do niewłaściwego urzędu wojewódzkiego, to może się okazać, że na wznowienie wypłat poczekamy nawet kilka dodatkowych miesięcy, gdyż zazwyczaj zanim niewłaściwy urząd wojewódzki poinformuje SVB o tym właściwym mija nawet od 3 do 6 miesięcy. Dlatego ważne jest by informować SVB o zmianie miejsca zamieszkania, by w przyszłości uniknąć takich sytuacji.


Pamiętajmy zatem, że na samym uzyskaniu prawa do zasiłku rodzinnego nie kończą się nasze obowiązki, a ignorowanie zapytań z SVB, lub niezgłaszanie zmian w wyznaczonym terminie może doprowadzić do nieprzyjemności w postaci opóźnień w wypłatach lub nawet naliczeniu kar.

Jeżeli masz wątpliwości czy jakaś sytuacja wymaga zgłoszenia do SVB skontaktuj się z nami.

511 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page