top of page

Zwrot podatku z Holandii - zmiany w rozliczeniu roku 2022.

Zaktualizowano: 8 lut 2023

Sezon na rozliczenie podatku z Holandii zbliża się wielkimi krokami, zatem to najlepszy moment, aby zapoznać się z najważniejszymi zmianami wprowadzanymi przez Belastingdienst od nowego roku.

  1. Odliczenie kosztów związanymi z edukacją – od 2022 odliczenie tych kosztów w deklaracji podatkowej stanie się niemożliwe. Odliczenie to zostaje zastąpione przez dodatek STAP (tł: Stymulacja Pozycji na Rynku Pracy), który po zawnioskowaniu i przyznaniu, wypłacany będzie przez urząd UWV.

  2. Zmiany w uldze na dziecko – od 2022, aby uzyskać ulgę na dziecko w deklaracji holenderskiej należy spełnić szereg warunków:

  • Meldunek z dzieckiem do 12 roku życia przez minimum 6 miesięcy w danym roku podatkowym.

  • Dochód z pracy i zasiłku chorobowego przekraczający próg dochodowy na dany rok.

  • Jeśli posiada się partnera podatkowego o niższym dochodzie, on także musi spełniać warunek progu dochodowego, ponieważ to osoba mniej zarabiająca dostaje ulgę.

Do roku 2021 włącznie, gdy obie osoby lub partner podatkowy mieszkał(y) poza Holandią, można było pominąć w deklaracji partnera, który nie osiągał dochodu z Holandii bądź nie spełniał wraz z osobą więcej zarabiającą reguły 90%, która z kolei była wymagana, aby rozliczyć partnerów wspólnie. W efekcie urząd niejako sam pozwalał na to, aby osoba z wyższym dochodem otrzymywała ulgę na dziecko. Dlatego też wielu naszych klientów, których małżonkowie pozostawali w Polsce z dziećmi, byli beneficjentami tej ulgi. Inaczej wyglądała sytuacja ludzi zameldowanych w Holandii – musieli oni obowiązkowo być wzięci pod uwagę, nawet gdy partner nie miał dochodu, co skutkowało brakiem ulgi, gdyż nie został spełniony warunek progu dochodowego. Od roku 2022 urząd naprawił swoje niedopatrzenie i partner podatkowy osoby rozliczającej się oraz dochód tego partnera nie może zostać zignorowany w deklaracji podatkowej. Muszą oni bowiem być teraz traktowani tak, jak podatnicy zameldowani w Holandii, zatem nie ma różnicy czy partner nie ma dochodu wcale, czy też pochodzi on spoza Holandii, należy określić kto zarobił w danym roku mniej. Jeśli tą osobą będzie podatnik holenderski i spełni próg dochodowy (na rok 2022 jest to minimum 5220€), to ulga zostanie przyznana. Jeśli osoba mniej zarabiająca to ta pozostająca poza Holandią i nie odprowadzi ona podatku w Holandii, to ulga nie będzie przyznana, ponieważ nie będzie skąd jej wypłacić. Ulga zatem będzie trafiać do osób, których partner podatkowy również pracuje w Holandii, bądź pracuje poza Holandią ale ma wyższy dochód niż osoba pracująca w Holandii oraz do osób samotnie wychowujących dziecko.


UWAGA! Istnieje jeden wyjątek. Jeśli w danym roku podatkowym osoba samotnie wychowująca dziecko wzięła ślub lub zaczęła z drugim podatnikiem spełniać warunki do partnerstwa fiskalnego, to nadal ma szansę na uzyskanie ulgi! Stanie się tak tylko w wypadku, gdy partnerstwo fiskalne w danym roku podatkowym będzie trwać mniej niż pół roku.

675 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page