top of page

Brak zgłoszonego adresu w Belastingdienst

Zdarza się, że Belastingdienst nie posiada w swoim systemie informacji o adresie zameldowania oraz adresu korespondencyjnego. Poniżej wyjaśnimy jakie wiążą się z tym konsekwencje oraz podamy najczęstszą przyczynę tej sytuacji.

Potwierdzenie adresu w Belastingdienst

Informacja o adresie podatnika w systemie Belastingdienst jest jedną z ważniejszych informacji jakie urząd powinien posiadać. Konsekwencje wysłania deklaracji podatkowej, lub wniosków o dodatki w sytuacji braku zgłoszonego adresu w Belastingdienst. Jeśli Twoje rozliczenie, lub wniosek o dofinansowanie zostaną wysłane do Belastingdienst w sytuacji, gdy urząd nie posiada w ogóle informacji o Twoim adresie zameldowania to urząd zarejestruje fakt wpłynięcia deklaracji jednakże nie opracuje jej.


Czyli nie zostanie wydana żadna decyzja. Oznacza to, że nie otrzymasz należnych środków. Co zrobić jeśli wysłałeś już rozliczenie podatkowe, lub wniosek o dodatek w sytuacji gdy Belastingdienst nie posiadł informacji o Twoim adresie? W tej sytuacji w pierwszej kolejności należy wysłać formularz zgłoszenia adresu zameldowania oraz adresu do korespondencji. Belastingdienst wprowadzi brakujące dane w okresie około czerech tygodni do swojego systemu. Należy jednak pamiętać, że samo zgłoszenie adresu w urzędzie nie spowoduje automatycznego opracowania decyzji. Po zatwierdzeniu adresu w Belastingdienst należy ponownie wysłać deklarację podatkową, czy też wniosek o dodatek.

Sytuacja się komplikuje, gdy minął już termin na wysłanie danej deklaracji. Istnieje duża szansa, że urząd wróci do opracowania wysłanych wcześniej rozliczeń podatkowych i wniosków o dodatki, jednakże należy wysłać prośbę o wznowienie spraw.


Dlaczego urząd nie posiada informacji o Twoim adresie?

Najczęstszym powodem braku informacji o Twoim adresie jest fakt wymeldowania się z Holandii oraz niezgłoszenie adresu pod jakim będziemy zameldowani od daty wymeldowania z Holandii. Dzieje się tak często, gdy wymeldowania z Holandii dokonuje w Twoim imieniu pracodawca, lub agencja pracy. Urząd automatycznie nie przyjmie wcześniejszego znanego mu adresu jako Twojego aktualnego. Należy zatem pamiętać, aby każdorazowo zgłaszać adres poza Holandią przy wymeldowaniu oraz dopilnować aby został on zgłoszony jeżeli w Twoim imieniu wymeldowania dokonuje osoba trzecia.

O dodatkowych komplikacjach wynikających z nie zgłoszenia aktualnego adresu do Belastingdienst dowiesz się TUTAJ.

56 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page