top of page

Co wpływa na Twój zwrot podatku z Holandii?

Czasami zdarza się, że nie jesteśmy zadowoleni z wyliczonej kwoty zwrotu bądź dopłaty w ramach deklaracji podatkowej z Holandii. Tym bardziej, jeśli w roku poprzednim otrzymaliśmy wysoki zwrot albo nasz dobry kolega z pracy dostał bardzo korzystną prognozę dotyczącą zwrotu, podczas gdy nasza prognoza znacząco od niej odbiega. Pierwszym instynktem w takiej sytuacji jest dojście do wniosku, że na pewno popełniono błąd, coś pominięto, ktoś nie wykonał rzetelnie swojej pracy.


Image by master1305 on Freepik

Trzeba jednak pamiętać, że to nie jest jedyna możliwość, a najczęściej powodem jest całkiem coś innego.

Aby zrozumieć naszą sytuację w kontekście deklaracji podatkowej z Holandii, należy zacząć od kilku kluczowych kwestii:

1. Jakie są główne różnice między deklaracją holenderską a polską?

2. Jaki wpływ mają ewentualne zmiany w prawie podatkowym?

3. Co konkretnie w mojej sytuacji ma wpływ na moją deklarację podatkową?


1. Jakie są główne różnice między deklaracją holenderską a polską?


a) Pierwszą i największą różnicą między systemami podatkowymi w Holandii i Polsce to kwestia samego podatku. W Polsce zaliczka na podatek oraz składka społeczna są wykazywane oddzielnie, a sama składka jedynie obniża nam dochód do opodatkowania. Podatek w Holandii składa się z dwóch części – zaliczki na podatek według skali holenderskiej oraz składki społecznej (upraszczając). Te dwie części pracodawca oblicza również w różny sposób. Podatek rzecz jasna naliczany jest procentowo od dochodu, natomiast składka społeczna obliczana jest od dochodu, ale jednocześnie zależy też od okresu pracy.

W związku z powyższym okres pracy w deklaracji holenderskiej jest kluczowy, podczas gdy w Polsce nie ma to większego znaczenia, zaliczki i osobne składki bazują na dochodzie, a sam okres nie jest podawany do deklaracji PIT.


b) Kolejną różnicą jest rozliczenie wspólne. W Polsce jest ono najczęściej korzystne dla samego podatnika, gdy w rozliczeniu uwzględniamy współmałżonka. Skutkuje to wyższą kwotą zwrotu niż gdybyśmy sporządzili dwie oddzielne deklaracje i dodali do siebie wyniki tych deklaracji. Najczęściej, ale nie zawsze – zdarza się bowiem, że korzystniej jest rozliczyć się osobno, szczególnie gdy w grę wchodzi dochód zagraniczny – zawsze upewnij się, że zostały przeanalizowane oba warianty. W Holandii natomiast w momencie, gdy wysyłamy do urzędu rozliczenie wspólne, każdy z partnerów fiskalnych (nie musi to być małżeństwo) otrzymuje własną kwotę zwrotu/dopłaty i tutaj sam fakt rozliczenia wspólnego nie powoduje lepszego wyniku dla którejkolwiek z rozliczanych osób. Wyjątkiem jest tzw. ulga „rozłąkowe” – wtedy określona suma jest wypłacana partnerowi nie pracującemu w Holandii z puli podatkowej podatnika.

c) Kwalifikacja podatnika – reguła 90%. Od roku 2015 Holandia wprowadziła regułę 90%, która podzieliła podatników niemających przez cały rok zameldowania w Holandii na podatników kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych. Podatnik kwalifikowany to taki, którego dochód z Holandii stanowi minimum 90% jego dochodu światowego (czyli całkowitego dochodu z Holandii plus z każdego innego kraju, w jakim osiągał dochód). Co za tym idzie, każdy podatnik, który nie spełni tego warunku, staje się podatnikiem niekwalifikowanym. Jaka jest między nimi realna różnica?

Pierwsza i najważniejsza różnica jest taka, że podatnik kwalifikowany ma prawo do wyższych ulg podatkowych i generalnie, w zależności od sytuacji, różnica między wynikiem deklaracji podatnika kwalifikowanego i niekwalifikowanego wynosi średnio 500€-700€.

Druga kwestia to uprawnienie do konkretnych odliczeń. Jest to odliczenie kosztów medycznych, odsetek od kredytu hipotecznego oraz wydatków na kursy/naukę (tylko do 2021 włącznie!) – podatnik niekwalifikowany nie może ich zastosować.


2. Jaki wpływ mają ewentualne zmiany w prawie podatkowym?

Zmiany w prawie podatkowym, czy też w jego interpretacji są kluczowe, gdyż bez wiedzy na ten temat możemy błędnie rozliczyć nasz podatek, ale przede wszystkim może to być przyczyna niższego bądź wyższego zwrotu za dany rok. W roku 2022 w Holandii przestało być możliwe odliczenie kosztów kursów i studiów w deklaracji podatkowej oraz uszczelniono kwestię ulgi na dziecko w sposób, który ogranicza pulę osób mogącą z niej skorzystać. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

W kontekście niniejszego artykułu kwestia zmian podatkowych jest prosta – jeśli dana ulga przestaje obowiązywać, a stosowałeś ją w poprzednich latach, to środki przysługujące Ci dzięki tej uldze nie zostaną przyznane i zwrot w danym roku będzie niższy. Analogicznie, zwrot może okazać się wyższy, jeśli w danym roku podatkowym pojawi się ulga lub odliczenie, które zastosujemy po raz pierwszy.


3. Co konkretnie w mojej sytuacji ma wpływ na moją deklarację podatkową?

Stawiając sobie to pytanie, należy wyróżnić zatem główne czynniki:

· Stosunek podatku do osiągniętego dochodu

· Okres oskładkowania

· Reguła 90%

· Ewentualne zmiany w dostępnych dla Ciebie ulgach


Główną kwestią zawsze będzie stosunek podatku do osiągniętego dochodu – czyli czy pracodawca odprowadził poprawnie podatek. Często zdarza się, że ten sam pracodawca w danym roku może całkowicie inaczej go naliczyć niż w roku poprzednim, pomimo, że w Twojej pracy nic się nie zmieniło. Może się także zdarzyć, że danego roku zarobimy więcej niż w roku poprzednim, a podatek będzie jeszcze niższy. Dlatego przy porównywaniu sytuacji podatkowych należy zestawić ze sobą dane z obu lat bądź dane dwóch konkretnych osób i wtedy od razu możemy zauważyć co jest przyczyną różnych zwrotów podatku.

Kwestią ściśle powiązaną z odprowadzaniem poprawnego podatku jest, jak można wywnioskować z największej różnicy między deklaracjami polskimi a holenderskimi, okres oskładkowania. Kiedy zaczniemy porównywać nasze deklaracje na przestrzeni lat bądź sięgniemy do deklaracji naszej rodziny lub znajomych, pozornie identyczna sytuacja może się okazać diametralnie różną właśnie z uwagi na okres oskładkowania. Różnice te wynikają wprost z rodzaju kontraktu, jaki obowiązywał nas w danym roku podatkowym.

W tym miejscu należy wspomnieć o rodzajach kontraktów w Holandii. Można mieć kontrakt:

  • na czas nieokreślony

  • określony

  • kontrakt fazowy (przez pośrednika pracy), a fazy z kolei dzielimy na:

    • A lub 1 i 2

    • B lub 3

    • C lub 4


Umowa na fazie A lub 1 czy 2 oznacza, że jest to praca tymczasowa i oskładkowany jest jedynie okres faktycznej pracy, zatem z wyłączeniem urlopów. Łatwo się więc domyślić, że przy tym kontrakcie należy uważnie liczyć okresy pracy, aby poprawnie wypełnić deklarację podatkową.


Umowa na fazie B lub 3 to inaczej umowa na czas określony, po którym współpraca się kończy albo podpisywana jest kolejna umowa, trzeba zatem zwracać uwagę na to, czy zatrudnienie jest ciągłe.


Umowa na fazie C lub 4 to inaczej kontrakt na czas nieokreślony i oznacza to, że dopóki umowa nie została zerwana przez którąś ze stron, oskładkowanie ma charakter ciągły.

Z powyższych informacji należy wyciągnąć dwa wnioski:


a) Mój zwrot podatku może być inny, ponieważ miałem całkiem inny kontrakt niż w poprzednich latach.

b) Mój kontrakt był taki sam, ale miałem o wiele więcej / mniej urlopów niż w ubiegłym roku


W tym miejscu rekomendujemy każdemu podatnikowi, aby zbierał swoje odcinki z wypłat (salarisspecificatie) od każdego pracodawcy oraz notował dokładnie swoje urlopy bezpłatne.


Ostatnie wyróżnione czynniki to reguła 90% oraz dostępne dla nas ulgi. Jak wspomniano już wcześniej reguła 90% ma bezpośrednie przełożenie na kwoty dopłat i zwrotów oraz określa, czy mamy dostęp do dalszych ulg podatkowych. Jeśli więc przy porównywaniu sytuacji podatkowych zauważymy, że w jednym roku byliśmy podatnikiem kwalifikowanym, a w drugim nie, to oczywistym wnioskiem jest, że rok, gdy jesteśmy podatnikiem niekwalifikowanym, będzie mniej korzystny.


Oprócz tematów poruszonych wyżej istnieją jeszcze inne, bardziej skomplikowane rodzaje deklaracji i zależą one już od bardzo konkretnych, indywidualnych sytuacji, dlatego jeśli nadal masz wątpliwości co do swoich deklaracji, bądź zastanawiasz się nad korektą już rozliczonych podatków, skontaktuj się z nami.

Rozliczenia, które wykonujemy są opracowywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Może czasem wynik wykonanego przez nas rozliczenia nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujący jednak w przypadku czynności sprawdzających ze strony urzędu skarbowego zapewniamy Ci spokojny sen.

400 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page