top of page

Rozłąkowe z Holandii | Ulga na bezrobotną żonę

Zaktualizowano: 27 paź 2023

Algemene heffingskorting czyli tzw. rozłąkowe to jedna z najbardziej popularnych ulg podatkowych. Polega na przyznaniu dodatkowego zwrotu podatku dla partnera fiskalnego. O zastosowanie ulgi można ubiegać się do 5 lat wstecz.

ulga rozłąkowe

Wysokość możliwej ulgi do odzyskania dla osób urodzonych po 1962 roku wynosi:

  • za 2018 rok — 755 EUR,

  • za 2019 rok — 661 EUR,

  • za 2020 rok — 543 EUR,

  • za 2021 rok — 379 EUR,

  • za 2022 rok — 193 EUR.

Warunki rozliczenia z partnerem fiskalnym:

Z uwagi na kryteria do przyznania ulgi, rozłąkowe często jest określane mianem "ulga na bezrobotną żonę". Taka nazwa bierze się głownie z kryteriów dochodowych a mianowicie:

  • Reguła 90%, czyli wspólne dochody podatnika i partnera w minimum 90% muszą pochodzić z Holandii.

  • Partner może być uprawniony do ulgi, jeśli jego dochód za rok: - 2018 nie przekroczył 2067€; - za 2019: 1804€; - za 2020: 1453€; - za 2021: 983€; - za 2022: 481€.

  • Rozliczenie wspólne jest możliwe tylko z partnerem, który posiada numer BSN.

W dużym uproszczeniu oznacza to, że jest przyznawana tym podatnikom, których partner najczęściej nie pracuje lub ma bardzo niskie dochody. Niestety Belastingdienst w każdym roku podatkowym sukcesywnie zmniejsza wysokość ulgi, możliwej do odzyskania dla małżonka lub partnera fiskalnego, dlatego jeśli spełniasz warunki, skorzystaj z wliczenia ulgi dopóki pozwala na to termin.

Nie spełniasz warunków do wliczenia tej ulgi? Sprawdź jakie inne odliczenia są możliwe: artykuł.

119 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page