top of page

Rozliczenie podatku z Danii | Jak zrobić to najkorzystniej?

Rozliczanie podatku z Danii, podobnie jak to się dzieje od kilku lat w Polsce, w większości przypadków odbywa się automatycznie. W efekcie w okolicach połowy marca urząd skarbowy w Danii (SKAT), samodzielnie wydaje decyzje podatkowe z wyliczonym zwrotem lub dopłatą do podatku.

Co więc można zrobić po wystawieniu takiej decyzji?


Wiele osób zakłada, że skoro posiadają już decyzję z urzędu, kwestia podatku za dany rok podatkowy jest zakończona. Droga do bardziej korzystnego rozliczenia nie jest jednak zamknięta. Należy zweryfikować czy można w danej sytuacji zastosować ulgi i odliczenia podatkowe i dokonać korekty decyzji podatkowej.


Jakie odliczenia można zastosować w duńskiej deklaracji podatkowej?


  • Ulga na dojazdy do pracy - mogą starać się osoby, których droga do pracy w obie strony przekracza odległość 24 km. W przypadku stosowania tej ulgi nie ma znaczenia środek transportu jakim pracownicy podróżują, ani też czy do pracy dojeżdżają sami czy wraz z innymi osobami. Odliczeniu podlegają również koszty dojazdu z miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca pracy w Danii. Wymagane są rachunki / bilety za przejazdy. Samo odliczenie następuje na bazie kwoty ryczałtowej za kilometr, która ustalana jest przez SKAT.

  • Ulga dotycząca kosztów za wyżywienie oraz zakwaterowanie - z tej ulgi podatkowej w Danii skorzystać mogą osoby, które podejmują na terenie tego kraju pracę tymczasową. Dzieje się tak dlatego, iż w Danii koszty jakie pracownik ponosi z tytułu zakwaterowania czy wyżywienia uznawane są jako koszty poniesione z tytułu świadczenia pracy. Wysokość tej ulgi, podobnie jak w przypadku ulgi związanej z kosztami dojazdu do pracy, raz w roku reguluje duński urząd skarbowy. Osoby na stałym kontrakcie nie mogą skorzystać z tego odliczenia. Za rok 2022 można z tego tytułu odliczyć maksymalnie 29 600 DKK.

  • Ulga podatkowa Cross Border - jest to rodzaj odliczenia podatkowego dla osób, których łączny dochód roczny podatnika został w co najmniej 75% uzyskany na terenie Danii. Deklarując ten typ odliczenia można dokonać go w rozliczeniu wspólnym z małżonkiem / małżonką w przypadku, gdy jego / jej dochód krajowy nie przekracza 46 600 DKK (w 2022).

  • Ulga z uwagi na ponoszenie kosztów za podwójne gospodarstwo domowe - można odliczyć 400 DKK tygodniowo bez dodatkowej dokumentacji. Wszystko powyżej tej kwoty musi być udokumentowane.


Warunki:

             - utrzymywanie dwóch miejsc zamieszkania z uwagi na pracę

             - praca tymczasowa

             - trzeba być po ślubie, mieszkać z partnerem / partnerką lub być samotnym rodzicem

             - dystans musi być taki, aby w ramach zdrowego rozsądku konieczne było mieszkanie poza domem

             - ulgę można stosować przez maksymalnie 2 lata

             - nie można zastosować tej ulgi razem z ulgą z tytułu wyżywienia i akomodacji

 

  • Odliczenie alimentów na dzieci - odliczenie przysługuje w wypadku zasądzonych płatności na dzieci do 18 roku życia.

 

  • Odliczenie odsetek kredytowych od kredytu hipotecznego oraz konsumpcyjnego.

 

Dzięki powyższym możliwością możliwe jest powiększenie swojego zwrotu podatku lub zniwelowanie wyliczonej przez urząd dopłaty do podatku.


Należy zwrócić jeszcze uwagę na przypadki, gdy urząd nie wydaje decyzji automatycznie. Dzieje się tak najczęściej w wypadku zameldowania się na terenie Danii w trakcie danego roku podatkowego. W takich wypadkach należy sporządzić odpowiedni formularz i odesłać go do SKAT. Jeśli nie otrzymałeś jeszcze decyzji automatycznej, a zawsze ją otrzymujesz, to być może urząd czeka na dodatkowe informacje od Ciebie.


Skontaktuj się z nami, a przeanalizujemy Twoją sytuację i wybierzemy najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie.

200 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page