top of page

Wyższy zwrot podatku z Niemiec | Ulgi podatkowe w Niemczech

Odliczenia podatkowe w Niemczech są bardzo istotną kwestią, która może znacznie wpłynąć na końcowy rezultat rozliczenia. Kosztów jakie możemy w deklaracji odliczyć jest bardzo dużo, poniżej postaramy się pokrótce przedstawić najpopularniejsze ulgi podatkowe w Niemczech.


Kwota wolna od podatku w Niemczech


W Niemczech jest ustalona kwota wolna od podatku, czyli Steuerfreibetrag.

Wysokość tej kwoty zmienia się co roku, w 2023 roku wynosi ona:

- przy rozliczeniu indywidualnym 10.908 €,

- przy rozliczeniu wspólnym 21.816 €.

Suma dochodu rocznego nie przekracza tej kwoty?

Otrzymasz zwrot podatku w całości!


W sytuacji gdy przekroczysz kwotę wolną od podatku, a chcesz otrzymać wyższy zwrot lub jak najniższą dopłatę warto stosować odliczenia, które możesz zastosować.Wspólne rozliczenie w Niemczech


Pierwszym i dającym tak naprawdę największe korzyści jest ulga dotycząca rozliczenia wspólnego z małżonkiem. W sytuacji rozliczenia wspólnego kwota wolna od podatku wzrasta aż dwukrotnie! Oznacza to, że w roku 2024 do kwoty aż 23.208€ dochód pozostanie nieopodatkowany. Takie rozliczenie jest możliwe również w sytuacji, kiedy podatnik pracuje na terenie Niemiec, a małżonek pozostaje w Polsce. Ważne, by być w związku małżeńskim minimum jeden dzień w danym roku podatkowym – nie ma warunku, by pozostawać w związku małżeńskim cały rok.  Na finalny efekt rozliczenia ma wpływ również dochód współmałżonka z Polski – im dochód z Polski mniejszy, tym rozliczenie bardziej korzystne. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że w przypadku bardzo wysokich dochodów współmałżonka przebywającego poza Niemcami istnieje ryzyko, że urząd rozliczenie wspólne odrzuci i wyda decyzję na podatnika indywidualnego. Każdą taką sytuację jednak weryfikujemy i ustalamy, jakie rozliczenie jest dla klientów najkorzystniejsze.


Podwójne gospodarstwo domowe


Najczęściej stosowanym odliczeniem  jest odliczenie kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Czym jest prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego? Otóż jest to nic innego jak ponoszenie kosztów z tytułu mieszkania zarówno w rodzinnym kraju (w tym przypadku w Polsce), jak i w Niemczech. Ważnym jest, by wykazać, że nasze centrum interesów życiowych znajduje się w jednym kraju, a drugie miejsce zamieszkania posiada się z przyczyn zawodowych, czyli z tytułu wykonywanej pracy na terenie Niemiec. 


Co zatem wchodzi w skład odliczeń podwójnego gospodarstwa domowego?

 • Zjazdy do Polski (maksymalnie 52 zjazdy w roku);

 • Wydatki na rozmowy telefoniczne z rodziną w Polsce;

 • Koszty wynajmu mieszkania w Niemczech (czynsz) oraz wszelkich opłat około-czynszowych, czyli prądu, gazu, wody, Internetu itp.;

 • Koszty umeblowania wynajętego mieszkania;

 • Koszty przeprowadzki, która związana jest z wynajęciem mieszkania na terenie Niemiec ze względu na wykonywaną tam pracę.

 

Często zdarza się również tak, że pracodawca rekompensuje swojemu pracownikowi koszty poniesione z tytułu podwójnego gospodarstwa domowego. Wówczas zostaje to potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Jeśli pomimo rekompensaty od pracodawcy podatnik chce skorzystać odliczeń i twierdzi, że rekompensowana było tylko część kosztów, to wówczas oczywiście część kosztów, które nie były rekompensowane możemy w rozliczeniu uwzględnić. Nigdy jednak nie można skorzystać z odliczenia podwójnie- rekompensaty poniesionych kosztów nie możemy ponownie odliczać w zeznaniu podatkowym.


Dojazdy do pracy w Niemczech


Kolejnym odliczeniem, z którego często korzystają klienci są dojazdy do pracy na terenie Niemiec. Jeśli klient pokonywał trasę między miejscem zamieszkania w Niemczech, a miejscem pracy w Niemczech i ponosił z tego tytułu koszty, to również można takie odliczenie zastosować. W tym przypadku tak samo ważne są odpowiednie potwierdzenia na to odliczenie, czyli wszelkie rachunki za paliwo, jeśli przejazdy odbywały się własnym samochodem lub bilety za pociąg, autobus, jeśli przejazdy odbywały się komunikacją miejską.


Należy pamiętać, że koszty dojazdów do pracy na terenie Niemiec również mogą być rekompensowane przez pracodawcę i kwota z tego tytułu będzie znajdowała się na karcie podatkowej. Tutaj tak samo jak w przypadku kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego - nie możemy ich odliczyć dwukrotnie. Jeśli zatem całość kosztów była rekompensowana przez pracodawcę, to nie ma możliwości już zastosowania takiego odliczenia w deklaracji podatkowej.


Koszty ponoszone na rzecz wykonywania pracy


Popularnym odliczeniem są także koszty związane z wykonywaną pracą. Są to koszty poniesione na kupno i pranie odzieży roboczej, jak również koszty poniesione na kształcenie zawodowe czy też literaturę fachową. Innymi słowy wszystkie wydatki, które mają związek z wykonywanym przez nas zawodem.


Inne ulgi podatkowe w Niemczech


Od podatku w Niemczech można odliczyć także:

 • prywatne ubezpieczenie na życie

 • koszty medyczne (zabiegi, zakup leków, wizyty u lekarza, pobyt w szpitalu, zakup sprzętu medycznego, rehabilitacja)

 • składki na związki zawodowe

 • koszty poniesione na opiekunkę dla dzieci, przedszkole, koszty związane w porodem.

 • koszty sądowe, wynagrodzenie adwokata

 • koszty związane z utrzymywaniem bliskiej osoby (np. łożenie na chorą matkę, ojca)

 • koszty związane z pogrzebem bliskiej osoby.

 

Dowody na słuszność zastosowanych ulg podatkowych


Urząd często, by móc uwzględnić poszczególne prosi o dosłanie potwierdzeń wskazujących, że poniesione koszty rzeczywiście miały miejsce. W przeciwnym razie mimo uwzględnienia ich w rozliczeniu, urząd może je odrzucić przy wydawaniu decyzji podatkowej.


Jakie potwierdzenia poniesionych kosztów akceptuje urząd?

 • rachunki za paliwo,

 • bilety lotnicze,

 • bilety na pociąg,

 • na udowodnienie zjazdów warto dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, jak również historię pojazdu z informacją o przejechanych kilometrach ze strony historiapojazdu.gov.pl,

 • wystawione faktury za czynsz i opłaty około-czynszowe,

 • jeśli pracodawca zapewniał zakwaterowanie na terenie Niemiec i comiesięczna wypłata była pomniejszana o należny czynsz to kopię wszystkich odcinków z wypłaty,

 • wszelkie rachunki, faktury, paragony za poszczególne koszty (np. koszty medyczne, koszty pogrzebu, potwierdzenia opłat składek na związki zawodowe).

  


Odliczeń, z których można skorzystać jest naprawdę wiele. Należy jednak pamiętać, że urząd zawsze może dokonać czynności sprawdzających i poprosić o potwierdzenia poniesionych kosztów. Warto zatem gromadzić wszelkie rachunki i faktury, aby móc je w sytuacji czynności kontrolnych przedstawić urzędowi.

Zlecając rozliczenie profesjonalistom masz pewność, że otrzymasz maksymalny zwrot podatku, jaki Ci przysługuje. Jeśli nie jesteś pewien, czy dany koszt można odliczyć od podatku zawsze możesz dopytać naszych konsultantów.

123 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page