top of page

Pobieranie zasiłku rodzinnego z Holandii i z Polski jednocześnie – czy jest możliwe? | Zgłoszenie do SVB waloryzacji 800 plus | Zasiłek rodzinny z Holandii a 800 plus

Zasady panujące w Unii Europejskiej odnośnie koordynacji świadczeń na dzieci wskazują, że nie jest możliwe pobieranie zasiłku rodzinnego w pełnej kwocie z dwóch krajów jednocześnie. Zgodnie przepisami unijnymi pierwszeństwo do wypłaty świadczeń ma kraj, w którym wykazywana jest aktywność zawodowa, w następnej kolejności brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci. Jednak po reformie ustawy w Polsce, od czerwca 2022 roku benefity były przyznawane przez ZUS na dzieci mieszkające w Polsce bez uwzględniania kwestii aktywności zawodowej rodziców.

Co to oznacza?


Aktywność zawodowa w Holandii sprawia, że rodzinie przysługuje zasiłek i dodatek z tego kraju. Zatrudnienie drugiego rodzica w Polsce uprawnia do pobierania świadczeń na dzieci również w Polsce..
Odliczenie 800 plus od zasiłku rodzinnego z Holandii

 

Koordynacją świadczeń w Polsce zajmują się urzędy wojewódzkie. To te instytucje odpowiadają za ocenę, czy w przypadku aktywności zawodowej drugiego rodzica zagranicą (np. w Holandii) polskie świadczenia na dzieci faktycznie przysługują. Spotkaliśmy się z sytuacją, gdzie na nowy okres świadczeniowy tj. od 01/06/2023 Wojewoda wydał decyzję stanowiącą, że krajem z pierwszeństwem do wypłaty świadczeń jest Holandia (w przypadku braku aktywności zawodowej matki w Polsce oraz zatrudnieniu ojca w Holandii). Pozostaje obserwować, czy za poprzedni okres zasiłkowy decyzje przyznające świadczenie wychowawcze przez ZUS (nie zważając na kwestię aktywności zawodowej) będą uchylane przez Wojewodę w przypadku braku aktywności zawodowej rodzica w Polsce, kiedy drugi jest zatrudniony w Holandii. Według wyżej opisanych zasad koordynacji to kraj, w którym rodzic wykazuje aktywność zawodową ma pierwszeństwo wypłaty świadczeń, a miejsce zamieszkania jest brane pod uwagę w drugiej kolejności.

 

Koordynacja świadczeń rodzinnych - zasiłek rodzinny z Holandii a 800 plus


Zasady panujące w UE regulują pierwszeństwo wypłaty świadczeń na dzieci. Na tej podstawie Holandia odlicza polskie zasiłki, w przypadku kiedy główne centrum życiowe rodziny jest w Polsce i dodatkowo jeden z rodziców jest aktywny zawodowo w tym kraju.

Za czynność zawodową uważa się: 

- trwanie stosunku pracy (w tym zasiłek macierzyński oraz urlop wychowawczy), 

- prowadzenie własnej działalności gospodarczej (także tej nierejestrowanej), 

- status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, 

- prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki, 

- przebywanie na płatnym stażu,

 - opłacanie składki emerytalno-rentowe w KRUS.

 


Aktywność zawodowa w Holandii sprawia, że rodzinie przysługuje zasiłek i dodatek z tego kraju. Zatrudnienie drugiego rodzica w Polsce uprawnia do pobierania świadczeń na dzieci również z Polski, więc ze względu na centrum życiowe rodziny w Polsce, to ten kraj ma pierwszeństwo wypłaty świadczeń, a Holandia wypłaci jedynie różnicę.
Odliczenie 800 plus od zasiłku rodzinnego z Holandii


Jakie zasiłki rodzinne z Polski odlicza SVB w Holandii?


 Zgodnie z zasadami UE o koordynacji świadczeń, zasiłek rodzinny z Holandii jest pomniejszany o świadczenia rodzinne z Polski takie jak:

 - Świadczenie wychowawcze 800+, dzięki któremu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje 800 zł na każde dziecko do 18 roku życia.

Zasiłek rodzinny przyznawany dla rodziców, lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem.

 - Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przyznawany na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to wynosi w sumie do 12 tys. zł.

 

W przypadku kiedy Polska ma pierwszeństwo wypłaty świadczeń, czyli jeden z rodziców jest aktywny w Polsce, Holandia wypłaca różnicę w formie zasiłku dyferencyjnego. Szczegóły na ten temat oraz przykładową kalkulację przedstawiliśmy już w innym artykule.

 


SVB wydał już sporo decyzji przyznających zasiłek dyferencyjny na pierwszy kwartał 2024 roku. U beneficjentów, którzy nie przedłożyli decyzji o waloryzacji 800+ do urzędu, w kalkulacji SVB wciąż odliczane jest świadczenie wychowawcze w niższej stawce (500 zł). W przyszłości doprowadzi to do nadpłacenia środków przez SVB, co z czasem tylko pogłębi problem, gdyż im dłużej zwlekamy ze zgłoszeniem zmiany tym większa kwota będzie później do oddania urzędowi. Dlatego należy jak najprędzej wysłać do SVB stosowne zgłoszenie z nową decyzję ZUS na temat 800+.
Zgłoś do SVB zmianę - waloryzacja 800 plus


Waloryzacja 800 plus

SVB wydał już sporo decyzji przyznających zasiłek dyferencyjny na pierwszy kwartał 2024 roku. U beneficjentów, którzy nie przedłożyli decyzji o waloryzacji 800+ do urzędu, w kalkulacji SVB wciąż odliczane jest świadczenie wychowawcze w niższej stawce (500 zł). W przyszłości doprowadzi to do nadpłacenia środków przez SVB, co z czasem tylko pogłębi problem, gdyż im dłużej zwlekamy ze zgłoszeniem zmiany tym większa kwota będzie później do oddania urzędowi. Dlatego należy jak najprędzej wysłać do SVB stosowne zgłoszenie z nową decyzję ZUS na temat 800+.Należy pamiętać, że tego typu zmiany jak i inne związane z sytuacją zawodową i rodzinną należy zgłaszać do SVB w ciągu 6 tygodni – więcej na ten temat dowiesz się TUTAJ. W przeciwnym razie urząd ma prawo do nałożenia sankcji za niedopełnienie obowiązku.

Jeśli nie wiesz jak to zrobić, lub masz dodatkowe pytania - skontaktuj się z naszą Kancelarią, a dopasujemy odpowiednią dla Ciebie ofertę.

776 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page